De Lage Landen 2020-2100, publicatie, 2014-2017. In de publicatie De Lage Landen 2020-2100 kijken we een eeuw verder in de toekomst. Nieuwe productietechnologieën zoals CAD/CAM vormen een kans om de huidige logistieke keten van productie in lageloonlanden om te vormen tot een korte keten. Productie gebeurt voortaan op de plaats waar het nodig is en op het moment dat het nodig is.   
The entrepreneurial state (Mariana Mazzucato): “Who made your iPhone?" Verschillende voorbeelden tonen aan dat de schijnbaar meer dynamische, innovatieve private sector vaak pas durft te investeren in producten en programma’s waarvan een ondernemende overheid eerst de verkennende, onzekere fase van onderzoek heeft ondernomen: kijk naar grote farmabedrijven of het internet. Kunnen we een alternatief innovatiemodel bedenken dan hetgeen waarbij de publieke sector risico’s nemen, maar waarbij opbrengsten worden geprivatiseerd? 
The Ambition of the Territory - Publicatie
Weven aan het stedelijk tapijt, publicatie
Operation Open Space
Water + Land+ Schap
Maarten Gielen, Rotor, interview, tentoonstelling You Are Here, 2018. Maarten Gielen is een van de pioniers in Europa op het vlak van de circulaire economie. Rotor oogst materialen uit te slopen gebouwen om ze elders te hergebruiken. De materialen blijven zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke toestand zodat zo weinig mogelijk energie verloren gaat.  
Peer-to-peer gesprekken en Holochain Brussels Meetup - Interview met Michel Bauwens
You Are Here, documentaire in het kader van Bap!, 2018 Er is blijvend nood aan productieve settings om alternatieve strategieën en methodes te verkennen en de missing link tussen initiatieven op het terrein en ambitieuze doelstellingen op papier te overbruggen. In de voormalige WTC 1-toren in de Brusselse Noordwijk kregen we tussen juni en december 2018 een hele verdieping ter beschikking in tijdelijk gebruik. We richtten de drieëntwintigste verdieping in als de ultieme fysieke tussenruimte: een inspirerende werktentoonstelling met het work in progressvan Nederlandse en Belgische praktijken, werksessies, geleide bezoeken, publieke debatten en lezingen brachten meer dan tienduizend actoren samen. Deze collectieve werkplaats werd door de deelnemende actoren ervaren als een productieve incubator of gezamenlijk innovatieplatform. 
You Are Here, booklet in het kader van Bap!, 2018 Welke lessen kunnen we trekken uit de pilot van de WTC? De rol van ruimtelijk ontwerp en planning is om verandering te faciliteren om te ‘landen’ in ons gedeelde territorium: via nieuwe projecten, nieuwe coalities en nieuwe platformen die complexiteit omarmen. 

Credits

 

Deze tekst verscheen eerder in het magazine Raumplanung Uitgave 205 - Januari 2020 - “Räumliche Transformation”  

Tekst: Joachim Declerck en Hanne Mangelschots

Met dank aan: Isabel Maria Finkenberger en Katja Veil

 

Bronnen: 

Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect, LOLA Landschape Architects (2014) Reweaving the Urban Carpet. Rotterdam: The International Architecture Biennale Rotterdam & Province of North Brabant. 

Architecture Workroom Brussels, Jelte Boeijenga, Vereniging Deltametropool (2018), De Lage Landen 2020-2100. Een toekomstverkenning, Departement Omgeving, Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het College van Rijksadviseurs en het Team Vlaams Bouwmeester, Brussel.

Celen, G., Claeys, M., Declerck, J., Leinfelder, H., Lüdtke, S., Vandemoortel, B. (2019) Tafels van vermenigvuldiging zorgen voor beweging in de Vlaamse open ruimte.

Declerck, J. (2018) Between Plan and Pragmatism: Families of Challenges. In: Viganò P., Cavalieri C., Barcelloni Corte M. (reds.). The Horizontal Metropolis Between Urbanism and Urbanization. Uitgeverij Springer, Cham.

Dehaene, M. (2015) Klein denken sluit groot denken niet uit. 

Latour, B. (2018) Waar kunnen we landen? Politiek oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime. Amsterdam: Octavo publicaties.

Lotens, W. (2013) ‘De wereld redden’: mutualiseren van kennis volgens Michel ‘p2p’ Bauwens. 

Mazzucato, M. (2018), The entrepreneurial state. Debunking public vs. private sector myths. Londen: Penguin Books Ltd

Polanyi, K. (1944) The Great Transformation. The political and economic orginis of our time. Origineel gepubliceerd, 1944, New York: Farrar & Rinehart. Herziene druk, 2001, Boston: Beacon.

Vlaamse Landmaatschappij, Open Ruimte Platform