Om vernieuwende ideeën te genereren voor de stedelijke ontwikkeling van Brussel, organiseerde Architecture Workroom Brussels een Master Class voor een veertigtal internationale studenten. Thema was de ingrijpende bevolkingsgroei van Brussel. Tegen 2020 zou de Brusselse bevolking 120 % van het cijfer in 2010 vertegenwoordigen. Hoe kan die bevolkingstoename omgebogen worden van een probleem naar een kans? Christ & Gantenbein Architects en Office KGDVS begeleidden in 2011 deze Master Class.

Architectuurstudenten en –scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het proces van stedelijke transformaties: door toegepast ontwerpend onderzoek te doen kunnen ze een bron van vernieuwing vormen voor het denken over de ruimtelijke sturing. Daarom heeft Architecture Workroom in 2011 een internationale Master Class georganiseerd, in het verlengde van de tentoonstelling Bouwen voor Brussel, met als thema de bevolkingsgroei van Brussel. Een veertigtal studenten van over heel Europa bedacht hoe de verdichting van Brussel vormgegeven kan worden op vijf sites. Ze maakten gebruik van de typology transfer– een methode van Christ & Gantenbein Architects en de architectuurschool ETH Zürich – die vertrekt vanuit de kritische analyse van bestaande kwalitatieve woongebouwen. Een publicatie die de resultaten van de Master Class openbaar maakt, voedt het stadsdebat met innoverende ruimtelijke concepten.

Types: masterclass

Themes: Productief Stad, Wonen, Mobiliteit

Jaar: 2011

Partners: Christ & Gantenbein Architects en Office KGDVS