About

Architecture Workroom Brussels is een cultureel innovatieplatform voor de transformatie van de sociale en fysieke leefomgeving. Haar centrale ambitie is het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe praktijken, principes en visies voor de vormgeving van onze habitat. De focus van de acties die de denk-en-doe-tank ondersteunt en onderneemt, is de architecturale toekomst van de stad en het landschap in het algemeen, en van het verstedelijkte Europa in het bijzonder. AWB biedt het intellectuele kader en de noodzakelijke ondersteuning voor reflectie, ontwikkeling en presentatie van prospectief architectuurontwerp. Brussel, kleine kosmopoliete stad en Europese hoofdstad, is voor de maatschappelijke werkplaats zowel een ideale internationale uitvalsbasis als aanleiding voor ontwerpend onderzoek en concrete acties. 

 

De vereniging heeft daarbij als specifieke doelstellingen: 

1. Het aanreiken van instrumenten aan architecten, stedenbouwkundige, experten en overheden om respectievelijk te ontwerpen en een beleid te voeren binnen de hedendaagse stedelijke conditie (praktijk-ontwikkeling en expertise-uitwisseling). 

2. Het aansporen van beleidsmakers om het belang van architectuur voor de toekomst van de steden en verstedelijkte regio’s op te nemen in hun beleid, door het aansturen op reflectie en debat over stedelijke ontwikkeling (agendasetting). 

3. Het vergroten van de betrokkenheid en de inzichten van de burger in het debat over architectuur, door de output van de projecten en bevindingen in publieke media, via culturele producten en door middel van publieksgerichte samenwerkingen en manifestaties (sensibiliseren). 

 

Architecture Workroom ontwikkelde zich de afgelopen jaren als een culturele operator binnen een breed en internationaal netwerk van actoren. Het bouwt in samenwerkingsverbanden aan nieuwe kennis, coördineert ateliers van ontwerpend onderzoek, reikt nieuwe werkvormen en culturele settings aan en presenteert de resultaten aan het publiek. Dat doet het steeds om de maatschappelijke betekenis en 
rol van het ruimtelijk ontwerp te versterken en 
vernieuwende ontwerpprincipes in relatie tot maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen. Het pendelen tussen vraag en antwoord en het opnemen van verschillende rollen en posities (procesbegeleider, initiator, onderzoeker, moderator, ...) in vernieuwingsprocessen stelt AWB in staat om te functioneren als inhoudelijke gangmaker.