Agenda
all
Upcoming
Past
tentoonstelling
Werksessie
Seminarie
Conferentie
Rondleiding/Wandeling
Boekpresentatie
Launch
past
Livestream #5: De Grote Verbouwing van Brussel - Praktijken van verandering
22. Nov 6 pm
Zinneke, Ouest - Rotor, Brussel, 2020 © Delphine Mathy

Brussel kent momenteel een innovatief middenveld met vele initiatieven die in samenwerking met publieke en private actoren kunnen optellen tot het grootste transformatieproject van de Europese hoofdstad. Het zijn praktijken die inspelen op de noodzakelijke transformatie van onze leefomgeving die de maatschappelijke veranderingen ruimte geven. Wanneer we een veelheid aan projecten tegelijkertijd opzetten, kunnen we een ongeziene versnelling op gang brengen.
Om deze lokale organisaties te ondersteunen is er nieuwe samenwerkingsruimte nodig en innovatie op het gebied van stedelijk beleid: een visionair raamwerk voor de vermenigvuldiging van deze initiatieven. Het beleid ontwikkelt de kaders om de maatschappelijke transities te versnellen en goed te doen landen. Het zijn de praktijken van verandering die meebouwen aan goede oplossingen om deze uitdagingen ruimte te geven.
In een publiek gesprek op 22 november verkennen we de kansen en knelpunten die Brusselse praktijken ervaren. We brengen ze in gesprek met binnen- en buitenlandse beleidsmakers en bespreken hoe het beleid deze initiatieven de wind in de rug kan geven waardoor deze niet de onderstroom blijven maar de hoofdstroom worden. De inzichten worden voorgelegd aan bevoegd Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Pascal Smet.

 

We trappen de avond af met een inspirerende lezing door Panos Mantziaras over het programma Luxembourg in Transition waarin ontwerpers en beleidsmakers werken aan ruimtelijke visies voor de klimaatneutrale en veerkrachtige toekomst van Luxemburg. Tijdens de avond verkennen we wat Brussel kan leren van beleidsinstrumenten die in Luxemburg worden ingezet om te werken aan de transitievraagstukken. En we duiken dieper in de context van Brussel met sprekers die verbonden zijn aan lokale organisaties die werken aan fundamentele transformaties als een nieuw type van stedelijk middenveld: Sofie Van Bruystegem (City Mine(d)), Dimitri Crespin (Brusseau), Maarten Roels (Terre-en-vue) and Myriam Stoffen (Zinneke). 

 

Vervolgens trekken we lessen en praten we door over het valoriseren van de werkingen van de vernieuwende praktijken in de setting van een salongesprek met Pascal Smet, Panos Mantziaras (directeur Fondation Braillard Architectes en wetenschappelijk directeur Luxembourg in Transition) en Katrien Rycken (directeur Leuven 2030). Hoe werken verschillende actoren en inwoners samen aan de stad van de toekomst en wat kunnen de verschillende steden hierin van elkaar leren? Hoe werken we samen aan de grote verbouwing van Brussel?

Het gesprek wordt gemodereerd door Architecture Workroom Brussels en vindt plaats op de gelijkvloers van de Pachecolaan 34, Brussel. 

 

Deelname via de livestream: www.degroteverbouwing.eu

Datum: Maandag 22 November 

Tijd: 18h00-21h00 

Taal: Engels 

Locatie: Pachecolaan 34, 1000 Brussel 

Livestream: binnenkort op www.degroteverbouwing.eu

past
Naar meer Voedselland #2
21. Nov 2 pm
De Grote Verbouwing Voedselland walkshop, 2021, Anderlecht, Foto: Bob Van Mol

Zowel de lokale vraag als internationale doelstellingen staan aan de basis van een gewenste evolutie naar kortere voedselketens. Méér lokaal voedsel vraagt om meer ‘Voedselland’. Tegelijk staat de beschikbare ruimte voor landbouw onder zware druk door verstedelijking, natuurontwikkeling maar ook de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte en overstroming. De landbouwgrond rondom de stad slinkt bijzonder snel, net waar de vraag het hoogst is. Kunnen we het tij keren en méér ruimte voor lokale voedselproductie vrijmaken? Met wie kunnen we werk maken van méér Voedselland? Welke nieuwe types projecten ontstaan er als we de stad(srand) bedenken vanuit  de voedselproblematiek? En hoe kan de burger zelf bijdragen aan dit vraagstuk?

 

Schoolvoorbeeld voor deze vragen is het groene Neerpede, het grootste landelijke gebied in het Brusselse Gewest. Daar gaan we samen op wandel, op zoek naar mooie voorbeelden die rechtstreeks of onrechtstreeks zorgen voor meer Voedselland. We gaan van start aan de ingang van de Vogelenzangvallei (Sportcentrum Vogelenzang) en nemen je mee langs de testgronden van BoerenBruxselPaysans, we doorkruisen het natuurreservaat van de Vogelzang en gaan over de Brussels-Vlaamse grens op de Herdeweg-Kouter. Vervolgens keren we terug langs het Erasmusziekenhuis en eindigen we aan het Kattekasteel, toekomstige hub voor stedelijke voedselprojecten.

Start: 14u aan het Sportcentrum Vogelenzang, Vogelenzangstraat 130/132, 1070 Anderlecht  

Stop: 17u aan het Sportcentrum Vogelenzang

Gidsen: Bram Vandemoortel (NL) en Lene De Vrieze (FR)

Afstand: 4-5 km

Schrijf je in!

past
Werelddag van de Stedenbouw 2021
18. Nov 9:30 am
VRP Werelddag van de Stedenbouw 2021

‘Ploeg. Landbouw en ruimtelijke planning: een nieuw team?’ Rond deze vraag organiseert VRP de editie 2021 van de Werelddag van de Stedenbouw, een conferentie voor ruimtelijke planners met verschillende lezingen en werksessies. Heel wat projecten waar Architecture Workroom Brussels mee aan de kar trekt komen aan bod in het programma, zoals de werking van het Open Ruimte Platform, de inspirerende verhalenreeks ‘Bodemzorgers in Beeld’ en de zoektocht naar een agroecologische stedenbouw binnen ‘Urbanising in Place’. Geïnteresseerd? Schrijf je in, in het bijzonder voor de sessies ‘SOD: Soil Oriented Development. De bodem als basis voor keuzes’ en ‘Voedsel-landschap’. 

 

Programma:

09.30 | Plenaire ochtend
13.45 | Deelsessies 
15.25 | Keynote (plenair): Gebrand Naeff (NL) - Vandaag visie, morgen vruchten plukken. 
15.50 | Plenaire namiddag 

Location van evenement: 
Cultuurcentrum Ter Vesten, Gravenplein 32, Beveren-Waas 

Inkom: 
€ 100 (leden) | € 165 (niet-leden) | € 20 (student-leden) | € 35 (student/niet-leden) 

Meer info: hier

past
Urbanistic Projects Seminarie: nieuwe generatiepaden
2. Nov 5 pm

Op 2 november worden Ward Verbakel (Plusoffice) en Joachim Declerck uitgenodigd om deel te nemen aan het seminarie 'Urbanistic Projects: new generational paths'. Een seminariereeks over opkomende ontwerppraktijken en -cultuur in Europese steden. 

 

Deze reeks seminars documenteert een reis door de discipline van de stedenbouw bedoeld als een reflexieve praktijk. De focus van het onderzoek is het project en de verschillende vormen en manifestaties die het heeft aangenomen, zich bewegend tussen twee uitersten: de identificatie van de elementen van continuïteit die de tijd kunnen overstijgen en die de discipline stabiliteit en herkenbaarheid garanderen, en anderzijds die elementen die vorm geven aan het nieuwe dat in opmars is. 

 

Deze reeks seminars is erop gericht kwesties, instrumenten en allianties te onthullen die vorm geven aan het ontwerpproces van verschillende gebieden in de EU, opkomende thema's en vragen van maatschappelijk belang te onderzoeken die de stedenbouwkundige praktijk oriënteren of nieuwe conceptuele kaders en praktijken bevorderen, en zo een vruchtbare bodem te leggen voor nieuwe concepten; beelden, concepten, modellen, strategieën en materialen te analyseren die stedenbouwkundige projecten gebruiken om de nieuwe realiteit van steden en gebieden te begrijpen, te beschrijven, te interpreteren, te conceptualiseren en te ontwerpen; de rol te onderzoeken van krachten die vanuit institutioneel, economisch en cultureel oogpunt bepalend zijn voor de stedenbouwkundige projecten. 

 

Het overkoepelende thema is op een losse manier afgebakend met als doel het caleidoscopische karakter van het Urbanistische Project te bewaren. Als reis staat deze serie open voor het onverwachte en is ze vatbaar voor fascinatie. Hoewel niet strak geprogrammeerd, is deze reis gestructureerd rond drie kernelementen. 

 

Het eerste is nauw verbonden met de opvatting van stedenbouw als een reflexieve praktijk waarin de manieren van weten zijn verbonden met de manieren van ontwerpen in een voortdurende wisselwerking tussen praktijk en theorie. Om deze reden worden de seminars georganiseerd als een dialoog tussen een wetenschapper en een beroepsbeoefenaar (bureau) wier activiteit zich op hetzelfde EU-grondgebied richt. 

 

Het tweede element omvat de wens om de wegen te onderzoeken die in het laatste decennium in de beroepspraktijk zijn geopend, waarbij de conditie van stedenbouwkundige projecten in de hedendaagse wereld wordt onderzocht. Zelfs de meest fundamentele principes moeten regelmatig worden bijgesteld en aangepast aan de veranderende omstandigheden, en we lijken te leven in een tijd waarin de herdefiniëring van het debat in het publieke domein een onderwerp van opmerkelijk belang is. Om deze redenen zijn de voor deze reis geselecteerde beroepsbeoefenaars jonge bureaus, hoofdzakelijk minder dan 10 jaar geleden opgericht, die reeds internationale erkenning hebben gekregen door het winnen van relevante wedstrijden of prijzen, maar die zich nog niet hebben overgegeven aan de zelf-referentialiteit die vaak kenmerkend is voor de meest geprezen internationale groepen. 

 

Dit laatste element verklaart de aanwezigheid van het meervoud in de titel van het evenement. In de hedendaagse praktijk tonen projecten van verschillende schaal en met verschillende ambities potentiële synergieën aan tussen de geconsolideerde disciplines architectuur, landschap en stedenbouw. Deze synergieën hebben verschillende stedelijke paradigma's in verschillende contexten bevorderd, waaruit nieuwe, op zichzelf staande disciplines zijn voortgekomen. Urban Design, Regional Design, Landscape Urbanism, Ecological Urbanism, Landscape Infrastructure, Territorial Project delen vandaag de dag dezelfde onstabiele en hybride grond in het proces van stadsvorming en territoriaal ontwerp. 

 

Het doel van deze serie is niet om een nieuwe stroming te definiëren of een nieuw begrip van de urbanistische discipline te vestigen, maar om het bestaan van deze gedeelde en pluriforme grond te documenteren, met behoud van de verschillende blikken en paden die het karakteriseren. Elk seminarie stelt daarom een specifieke, complementaire combinatie van onderzoeker en ontwerper voor, om de verschillende nuances van de urbanistische discipline in elke specifieke context te verklaren. 

 

Dit seminarie zal in het Engels worden gehouden. 

Plaats van het evenement: online
Bekijk via link

Meer info hier!

past
Brieven aan de Stad - 04
20. Oct 8 pm
lezing: Brieven aan de Stad 04

Hoe kunnen we door nieuwe samenwerkingen, het delen van dromen en slim ruimtegebruik een innovatieve, genereuze stadscultuur in Brugge genereren? De lezingenreeks ‘Brieven aan de stad’ geeft positieve impulsen, plannen en prikkels aan de Stad Brugge, aan haar beleid, haar bewoners, haar organisaties, bewonderaars en makers.

 

Voor deze vierde editie wijkt Architectuuratelier Dertien12 uit naar de Garenmarkt en meer bepaald de sportzaal van het Sint-Andreasinstituut waar eind 2024 de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK zal verrijzen. In deze setting gaan Flemming Overgaard (Keingart, DK), Els Vervloesem (Architecture Workroom Brussels), Jan Beddegenoodts (Cameltown) en Elviere Velghe (Musea Brugge) in gesprek over de brief die ze neerpenden over hun ideeën voor de stad.

Locatie: Sportzaal Sint-Andreasinstituut Garenmarkt, Brugge

Meer info via deze link

past
Klimaatevent van Durabrik en Caminogroep
18. Oct 5:30 pm
Klimaatevent van Durabrik & Camino Group, 18 oktober 2021

In tijden van klimaatverandering is er nood aan een concrete visie op bouwen. Hoe kunnen we wonen? Hoe kunnen we leven? En hoe gaan we daar aan bouwen? Tijdens het klimaatevent van Durabrik & Camino Group is Joachim Declerck samen met anderen experts uitgenodigd om op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen.

Joachim zal toelichten hoe we aan toekomstgerichte infrastructuur kunnen bouwen. Meer dan aan een nieuw plan hebben we namelijk nood aan een ‘Grote Verbouwing’ tussen nu en 2030. Als we de bestaande inzichten en diverse maatschappelijke krachten kunnen koppelen, dan realiseren we tussen nu en 2030 een reeks strategische werven in onze straten, wijken, landschappen, industrie- en havengebieden. We spreken over energiewijken, circulaire havengebieden, mobipunten, leefstraten, zorgzame buurten, maakleerplekken, voedselparken, ...

 

Voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands.

 

Programma

 

17u30: Ontvangst met fingerfood

18u00:  Welkomstwoord door VRT klimaat- en Afrika expert Stijn Vercruysse.

18u10: Tom Prinzie over warmtenetten als duurzaam alternatief.

18u20: Joris Haems, directeur Ecopuur, over alle nieuwste innovaties van energietechnieken

18u30: 3 Start-ups pitchen hun idee over circulair bouwen

19u00:  Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) licht toe hoe we aan toekomstgerichte infrastructuur kunnen bouwen

19u20:  Stedenbouwkundige Peggy Toté over de mindshift in wonen en vastgoed

19u40: Afsluitwoord door Joost Callens, CEO Camino

19u50: Netwerkreceptie

Locatie: ZwartWit, Ottergemsesteenweg Zuid 802, 9000 Gent.

Tijd: 17:30-20:00

Registreren (tot en met 12/10)

past
Themawandeling: Toekomstplekken
17. Oct 2 pm
Wandelworkshop, 2021, Noordwijk Brussel. Foto: Bob Van Mol

De Brusselse Noordwijk is geen wijk. Er woont haast niemand, ze heeft geen centrum, is vergeven van de kantoren en de openbare ruimte is er voor verbetering vatbaar. Bijna zestig jaar geleden werden de plannen gesmeed om de wijk te moderniseren. Vijftig jaar geleden werden de eerste kantoorgebouwen opgeleverd. Vandaag zijn veel van die gebouwen uitgeleefd en staat de 'wijk' voor een transitie. Wat het wordt, weten we niet. Maar we kunnen dromen.

Deze wandeling neemt u mee door de Noordwijk, haar geschiedenis en achtergronden en vooral: haar toekomst. Wat als het een echte wijk werd, met een stationsplein, Voedselland, Energiegewijken, Maakleerplekken, groene en blauwe linten die de wijk een gezicht geven?  Wie weet willen er dan mensen blijven wonen?


Een wandeling van Brukselbinnenstebuiten in samenwerking met Architecture Workroom Brussels.


De wandeling vindt plaats op zondag 17 oktober 2021 in het kader van de Archiweek en het Slow Ways Weekend en is onderdeel van De Grote Verbouwing 2020-2030.

Start: 14u, Bolivarlaan, onderaan de trappen van het Noordstation (CCN)

Einde: 17u30, Masuiplein, bij Zinneke

Gids: Bert De Bisschop (Brukselbinnenstebuiten)

Taal: Nederlands

Kostprijs: gratis

Schrijf je in!
 

past
Open Air Schools
16. Oct 10 am
Openluchtschool, Beaudoin en Lods, 1957. Suresnes, Parijs.

Filter Café Filtré Atelier en Architecture Workroom Brussels voeren tussen juni 2021 en november 2021 een ontwerpend onderzoek uit genaamd ‘Open Air Schools’ In het kader van ‘Sensibilisering of de mededinging inzake hedendaagse architectuur en cultureel erfgoed’ van Urban.Brussels. We onderzoeken hoe het thema ‘gezondheid’ een impact kan hebben op de architectuur van het schoolgebouw en haar direct omgeving.

 

Binnen het bredere onderzoek van Filter Café Filtré Atelier waarbij op verschillende schaalniveaus wordt nagedacht over een gezonde en leefbare steden betreft dit onderzoek de kleinste schaal: Hoe kunnen de gezonde schoolgebouwen schakels worden in een gezonde stad?

 

De recente gezondheidscrisis heeft het belang van gezondheid en een gezonde omgeving terug extra onder de aandacht gebracht. Ook Begin 20ste eeuw waren besmettelijke ziektes zoals tuberculose, influenza en cholera de aanleiding om de schoolgebouwen en de manier waarop aan onderwijs wordt gedaan te herdenken. De vragen van toen zijn opvallend gelijklopend met die van vandaag. De stedelijke context (de 'openluchtscholen' van toen bevonden zich buiten de stad) en de klimaatuitdagingen zijn daarentegen totaal verschillend.  

 

Vertrekkende vanuit gezondheidsthema’s zoals luchtkwaliteit, beweging, voeding, geluid,… onderzoeken we hoe de scholen vandaag in de Brusselse context gezonde leerplekken kunnen worden.

 

Verluchten we de klassen of houden we de slechte omgevingslucht liever buiten?
Hoe kunnen het schoolgebouw en de schoolstraat aanzetten tot bewegen?
Hoe kan de school inspelen op gezonde voeding voor elk kind, wetende dat zijn voeding een gezondheidsimpact heeft op zijn latere leven?
Hoe kan buiten lesgeven vormgegeven worden?
Hoe kunnen leerlingen in de stad bewust worden van waar het voedsel op hun bord vandaan komt?
Hoe wordt de school het vertrekpunt om de stad en de natuur in te trekken? En hoe breng je de natuur in de school?
...

 

In deze participatieve workshop nemen we de scholen rond de Moutstraat onder de loep en bekijken we hoe de ‘openlucht scholen’ van begin 20ste Eeuw de stadsscholen vandaag kunnen inspireren.

 

De resultaten van de workshop zullen worden opgenomen in een geïllustreerde publicatie waarin de opgedane kennis binnen het onderzoek ook andere scholen en steden kan inspireren.

Locatie: Moutstraat 22, 1000 Brussel 

Datum: Zaterdag 16 oktober

Uur: 10-13u

Schrijf je in! 

past
Bouwstenen voor Toekomstplekken
16. Oct 2 pm
Wandelworkshop Energie, 2021, Noordwijk Brussel. Foto: Bob Van Mol

De wijken ten noorden van de Brusselse vijfhoek zijn in volle verandering. En niet voor het eerst. Dit stadsdeel onderging sinds de jaren ’70 een enorme transformatie, die helaas niet het verhoopte stedelijk leven met zich meebracht. Stijgende leegstand in de kantoortorens van de Noordwijk noopte de ontwikkelaars tot nieuwe plannen. Ze willen van de wijk een multifunctionele, duurzame wijk maken. Maar ook in de wijken rond het Brussels Manhattan is er heel wat aan het bewegen. We nemen je mee langs deze Toekomstplekken: plaatsen met als doel een hefboom te zijn om beter te gaan wonen, werken en samen te leven in de stad.  

 

We starten de wandeling in de werkplaatsen van Zinneke, een nieuwe maakleerplek en wijkmotor in de Masuiwijk. We doorkruisen de wijk via het Zennepark en gaan het Kanaal over via de Redersbrug langs inspirerende initiatieven en betekenisvolle knooppunten, waar de geschiedenis en toekomst van de Noordwijk en de Kanaalzone samenkomen. De wandeling eindigt in de Picardstraat, waar burgers de toekomst van de straat in eigen handen hebben genomen. Daar pikken we de opening mee van een fototentoonstelling over de acties van het burgercollectief in de Barmacie, een tijdelijke ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. 

 

De wandeling vindt plaats op zaterdag 16 oktober 2021 in het kader van de ArchiWeek en het Slow Ways Weekend en is onderdeel van De Grote Verbouwing 2020-2030

Start: 14u aan de werkplaatsen van Zinneke (Masuiplein 13, Schaarbeek)  

Einde: 18u in de Barmacie (Jubelfeestlaan 79, Sint-Jans-Molenbeek) 

Taal: afwisselend Frans/ Nederlands  

Kostprijs: gratis  

Schrijf je in! 

past
Naar meer Voedselland
14. Oct 2 pm
Wandelworkshop Voedselland, 2021, Neerpede (Anderlecht). Foto: Bob Van Mol

Zowel de lokale vraag als internationale doelstellingen staan aan de basis van een gewenste evolutie naar kortere voedselketens. Méér lokaal voedsel vraagt om meer ‘Voedselland’. Tegelijk staat de beschikbare ruimte voor landbouw onder zware druk door verstedelijking, natuurontwikkeling maar ook de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte en overstroming. De landbouwgrond rondom de stad slinkt bijzonder snel, net waar de vraag het hoogst is. Kunnen we het tij keren en méér ruimte voor lokale voedselproductie vrijmaken? Met wie kunnen we werk maken van méér Voedselland? Welke nieuwe types projecten ontstaan er als we de stad(srand) bedenken vanuit  de voedselproblematiek? En hoe kan de burger zelf bijdragen aan dit vraagstuk?

 

Schoolvoorbeeld voor deze vragen is het groene Neerpede, het grootste landelijke gebied in het Brusselse Gewest. Daar gaan we samen op wandel, op zoek naar mooie voorbeelden die rechtstreeks of onrechtstreeks zorgen voor meer Voedselland. We gaan van start aan de ingang van de Vogelenzangvallei (Sportcentrum Vogelenzang) en nemen je mee langs de testgronden van BoerenBruxselPaysans, we doorkruisen het natuurreservaat van de Vogelzang en gaan over de Brussels-Vlaamse grens op de Herdeweg-Kouter. Vervolgens keren we terug langs het Erasmusziekenhuis en eindigen we aan het Kattekasteel, toekomstige hub voor stedelijke voedselprojecten.

 

De wandeling vindt plaats op donderdag 14 oktober 2021 en gebeurt in het kader van De Grote Verbouwing 2020-2030 in samenwerking met de Archiweek (Urban.Brussels).

Start: 14u aan het Sportcentrum Vogelenzang

Stop: 17u aan het Sportcentrum Vogelenzang

Afstand: 4-5 km

Schrijf je in!

past
Een energietransitie voor iedereen
13. Oct 2 pm
Wandelworkshop Energie, 2021, Noordwijk Brussel. Foto: Bob Van Mol

De overstap naar duurzame (hernieuwbare) energie is van cruciaal belang. Het afgelopen decennium plaatsten we tal van zonnepanelen, ontwikkelden we nieuwe technologieën voor hyperefficiënte gebouwen, pasten bedrijven zich aan om de overstap naar een duurzamer beleid te maken en maakten we zoveel mogelijk de overgang van gas en andere fossiele brandstoffen, naar meer duurzame alternatieven. Maar hoe transformeren we bestaande wijken, en hoe doen we dat op een voldoende snelle manier? Kunnen we dit collectief doen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze transitie een inclusief verhaal wordt, op een manier waarop iedereen de mogelijkheid heeft om mee te stappen in het verhaal? Ook in de meer kwetsbare wijken?

 

Kan een opgave zoals de energietransitie landen in een wijk zoals de Noordwijk? Die veelal niet als één homogene wijk, maar als meerdere noordwijken wordt gepercipieerd, met een diversiteit aan karakteristieken. We nemen je mee op wandeling doorheen dit kleine stukje Brussel, waar zowel van boven- als van onderuit ambitieuze plannen worden geprojecteerd. Hier en daar bevinden zich kansen om energie met elkaar te gaan uitwisselen, en zou energie de hefboom kunnen zijn om een antwoord te bieden op huidige problematieken en tendensen in de wijk.

 

We starten de wandeling aan het Noordstation, een plek die de opstart van het stedelijke leven in de Noordwijk markeert. We doorkruisen de meerdere noordwijken (CCN, Manhattan, Maximiliaan, Lakense Haard, Citroën, Béco- en Vergotedok, Masui,…)  en wandelen langs initiatieven zoals ZIN, Foyer Laekenois, Pôle Nord, Zennepark en Zinneke die elk vanuit hun eigen insteek meebouwen aan het verhaal van de Noordwijk, met Energie als gemene deler.

 

De wandeling vindt plaats op woensdag 13 oktober 2021 en gebeurt in het kader van De Grote Verbouwing 2020-2030 in samenwerking met de Archiweek (Urban.Brussels). 

Start: 14u aan de ingang van het Noordstation (Brussel) 

Einde: 17u in Zinneke (Masuiplein 13, Schaarbeek)

Schrijf je in! 
 

past
JPI Cities4PEDs Local Deep Dive
5. Oct 1 am
Cities4PEDs (Local Deep Dive, Cities4PEDs project, oktober 2021)

De 'Local Deep Dive', vier werkdagen die oorspronkelijk in Stockholm zouden plaatsvinden, bieden de gelegenheid om met het hele consortium fysiek samen te zitten, te debatteren en dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen. Het is een gezamenlijk moment om de werkdocumenten en de stappen die we gezet hebben voor te stellen aan het consortium en na te denken over komende werkpakketten. AWB zal samen met UIV het werk aan de 'Atlas' en de 'Montages' presenteren. De Atlas is een eerste werkdocument dat het resultaat toont van zeven interviews met toonaangevende cases, de montages, die gegeneraliseerde strategieën weergeven, en de terugkerende PED relevante aspecten die daaruit naar voren komen. De Fachhochschule Technikum Wien (Hogeschool Technikum Wien) en CityMine(d) zullen hun werk presenteren over het definiëren van de definitie, respectievelijk bekeken vanuit een technisch en sociaal perspectief. Ten slotte zullen 3E, de stad Wenen en CityMine(d) het startschot geven voor hun respectieve werkpakketten. In de namiddag zal elk team lokale workshops organiseren in hun stad, voortbouwend op de presentaties van de voormiddag.

Gesloten werksessie

Meer info hier en hier!

past
Hong Kong Horizontal Metropolis: A Paradigm Shift - Territory session
25. Sep 1 am
Hongkong Horizontale Metropool - webinar

Op 25 september geeft Joachim Declerck een presentatie en neemt hij als panellid deel aan de webinarreeks voor de tentoonstelling 'Hong Kong Horizontal Metropolis: A Paradigm Shift': een internationale tentoonstelling en een forum tussen urbanisme en verstedelijking. De tentoonstelling wil het leven in de "Horizontal Metropolis" documenteren en de aan de gang zijnde landschappelijke transformaties bespreken via theoretisch onderbouwde interdisciplinaire benaderingen, waarbij ruimtelijke analyse, casestudies en ontwerpend onderzoek worden gecombineerd. Het verwijst naar een gelaagde territoriale constructie waar een rijke culturele geschiedenis, groene economische activiteiten en nieuwe manieren van communicatie originele banden creëren. 

 

De webinarserie behandelt een van de drie hoofdthema's: Radicale ecologieën, Symbiotische stedenbouw, en Territorium. Joachim is gevraagd om te spreken in de Territorium-sessie om zijn ervaringen op het gebied van stedelijke duurzaamheid en sociaal geïntegreerde steden te delen vanuit een Europees perspectief. De sessie verkent de conceptuele en ruimtelijke notie van territorium als de mentale constructie die processen van creatie en erosie beïnvloedt, of als een gelaagde ondersteuning voor het begrijpen van de hedendaagse stedelijke dimensies en ecologische en biotische verstrengelingen.

Locatie: Zoom
Volg het webinar hier

Meer info hier!

past
Urbanising in Place – Waarom Brussel voortrekker kan zijn in stedelijke agroecologie
10. Sep 9 am
De Grote Verbouwing Voedselland walkshop, 2021, Anderlecht, Foto: Bob Van Mol

De zoektocht naar een ‘agroecologische stedenbouw’ gaat verder! In het kader van Urbanising in Place zijn we uitgenodigd om bij te dragen aan de 4de editie van de Summer School Stadslandbouw en Duurzame Voeding in Brussel. Opgewarmd door de walkshop door de Vogelenzangvallei op woensdag, zijn we klaar voor de tweetalige (NL/FR) werksessie van 10 september: “Agroecologische transitie: rem of hefboom voor het opnieuw verbinden van stad en platteland?”. Een inleidende presentatie over de nieuwe mogelijke relaties tussen stad en hinterlad zet de toon voor de dag. Drie boer.inn.en uit Brussel, Wallonië en Vlaanderen delen hun ervaringen en reflecties, voor we in gesprek gaan met een groter panel van actoren. Wat zijn de verschillen tussen de drie regios? Wat is mogelijk gemaakt in termen van toegang tot grond, markt, skills en kennis? De dag wordt afgesloten door een open forum die terugblikt op de volledige Summer School.

 

met o.a. Brecht Goussey (Boer&Compagnie), Maarten Dieryck (Atelier Groot-Eiland), Laurence Lewalle (Réseau GASAP), Jan Pille (Brussel Leefmilieu), Lucas Vandenabeele (Graannetwerk Pajottenland) en Barbara Trachte (Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek)

Locatie: Anderlecht

Inscrhijven voor de Summer School (volledig of dagpas) hier

Meer info hier!

met o.a. Brecht Goussey (Boer&Compagnie), Maarten Dieryck (Atelier Groot-Eiland), Laurence Lewalle (Réseau GASAP), Jan Pille (Brussel Leefmilieu), Lucas Vandenabeele (Graannetwerk Pajottenland) en Barbara Trachte (Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek)

past
Urbanising in Place - walkshop in de Vogelenzangvallei
8. Sep 2:30 pm
De Grote Verbouwing Voedselland walkshop, 2021, Anderlecht, Foto: Bob Van Mol

De zoektocht naar een ‘agroecologische stedenbouw’ gaat verder! In het kader van Urbanising in Place zijn we uitgenodigd om bij te dragen aan de 4de editie van de Summer School Stadslandbouw en Duurzame Voeding in Brussel. Tijdens een walkshop op woensdag 8 September in de namiddag doorheen de Vogelenzangvallei, verkennen we plekken die ons inspireren om conflicten tussen agroecologie en stadsontwikkeling aan te grijpen als beloftevolle kansen. We eindigen dit tochtje van een vijftal kilometers met een feestelijke apéro en boerenmarkt op de Test-Site in Anderlecht. Zo zijn we alvast opgewarmd voor de tweetalige (NL/FR) werksessie van 10 september: “Agroecologische transitie: rem of hefboom voor het opnieuw verbinden van stad en platteland?"

Locatie: Anderlecht

Inscrhijven voor de Summer School (volledig of dagpas) hier

Meer info hier!

past
Practices of Change
26. Jun 2 pm
Zinneke, Ouest – Rotor, Brussel, 2020 (c) Delphine Mathy

In het kader van de speciale uitgave A+287 Practices of Change nodigen A+ Architecture in Belgium en Architecture Workroom Brussels je uit voor een gegidse wandeling langs enkele projecten in Brussel die in dit nummer gepubliceerd werden. De wandeling vindt plaats op zaterdagnamiddag 26 juni 2021.

 

Roeland Dudal* van AWB neemt je mee langs enkele ‘toekomstplekken’ in het noorden van Brussel: plaatsen met de ambitieuze doelstelling een hefboom te zijn om anders te gaan wonen, werken en samen te leven in de stad. Plekken die inspelen op de noodzakelijke transformaties van onze leefomgeving om de maatschappelijke veranderingen ruimte te geven.

 

We starten de wandeling in Zinneke, de nieuwe ontmoetings- en creatieplek in de Masuiwijk, met een woordje uitleg door de architecten van Rotor. We gaan onder andere langs het Materialendorp van Tetra architecten en de Productiehal van BC Materials op Thurn & Taxis, en eindigen in de Picardstraat waar een nieuwe zomerstraat wordt voorbereid.

 

Na de wandeling nodigen we je uit voor een drankje op de Kunstberg in het centrum van Brussel. Hoofdredacteur Lisa De Visscher geeft daar in primeur een woordje uitleg bij de pas geopende Across-tentoonstelling van A+ Architecture in Belgium.

Zaterdag 26 juni 2021


Start 14u in Zinneke (Masuiplein 13, Schaarbeek)
Einde rond 17h in de Picardstraat (Sint-Jans-Molenbeek)


In het Frans/Nederlands/Engels
Prijs: 10 euro, inclusief gidsbeurt, een exemplaar van A+287 (EN) en een drankje nadien op de Kunstberg

Tickets

past
Het Horizon Atelier
28. Jan 8 pm
In het Horizon-Atelier tekenen Filter Café Filtré Atelier en Architecture Workroom Brussels een langetermijnperspectief «beyond zero» voor de verkeersveiligheid in Brussel.

Het Horizon Atelier is het sluitstuk van een reeks evenementen over de Brusselse verkeersveiligheid, georganiseerd door Heroes for Zero, BRAL en Filter Café Filtré Atelier, in samenwerking met Architecture Workroom Brussels. De reeks evenementen loopt parallel aan workshops van Brussel Mobiliteit ter voorbereiding van de opmaak van het nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030 van de Brusselse regering. 

 

Het doel van het Andere Atelier is om het debat over verkeersveiligheid uit de 'formele' context van het planproces te halen en te brengen naar de plek waar het om gaat: de straat. 

 

2040 is het eerste punt op de horizon. In welke stad willen we op dat moment leven? Hoe ziet die stad eruit en hoe functioneert die stad? Het is een stad waar Vision Zero bereikt is, uiteraard. Maar het is ook een stad waar iedereen, zowel kinderen als ouderen, zich veilig en actief kunnen verplaatsen. Het is een stad waar duurzame mobiliteit de norm is. Het is een stad met een hoge woon- en leefkwaliteit waar drukte, lawaai, ongezonde lucht, verkeersonveiligheid, gebrek aan groen of ontmoetingsruimte verleden tijd zijn. Het is er met andere woorden voor iedereen een ontspanning om te wonen en te verplaatsen.  

 

Via backcasting kunnen prioriteiten afgeleid worden voor 2035, 2030 en 2025. Het zijn beelden die de kracht hebben om te overtuigen van wat mogelijk wordt als bepaalde maatregelen worden genomen voor het Brussels Gewest die verkeersveiligheid levert vanuit een perspectief “Beyond Zero”, waardoor ook veerkracht wordt geleverd ten opzichte van klimaatverandering, sociale samenhang, enz. 

 

Met de steun van Brussel Mobiliteit.

 

 

 

 

Locatie: Anspachlaan 65 

Voor een overzicht van alle activiteiten en mogelijkheden voor inschrijving:
De Andere Atelier FacebookpaginaWebsite 

 

past
Launch A+287 Practices of Change
19. Jan 8 pm
A+287 Practices of Change

Op 19 januari 2021 presenteren A+ Architecture in Belgium en Architecture Workroom Brussels de laatste speciale uitgave van het tijdschrift: A+287 Practices of Change. Lisa De Visscher (A+), Roeland Dudal en Joachim Declerck (AWB), Maarten Gielen (Rotor), Tim Devos (Endeavour) en Veronique Patteeuw (ENSAP Lille, EPFL, KULeuven, OASE) gaan in gesprek over het thema van de praktijk van verandering. Het debat wordt live gestreamd vanuit Stadsform in Antwerpen op Facebook om 20u.

past
Sport in de stad: Call to action - Ontwerpwandeling
28. Nov 10 am
Sport in de Stad: Call to action - ontwerpwandeling

Op zaterdag 28 november tussen 10u en 13u organiseren Architecture Workroom Brussels en Filter Café Filtré Atelier een wandelworkshop rond “Sport in de Stad” met de steun van Brussel Mobiliteit.

 

Sporten in de buitenlucht is in de huidige gezondheidscrisis meer dan ooit noodzakelijk, maar de verkeersonveiligheid, ongepaste ondergronden,luchtvervuiling of versnipperde en te schrale sportinfrastructuur maken sporten in de binnenstad niet evident.

 

Tijdens de wandelworkshop “Sport in de Stad” gaan we daarom op zoek naar oplossingen om aan sport en beweging te doen in de stad. Vertrekkende van een vooraf bepaald loopparcours van 5 km in de Vijfhoek gaan we op zoek hoe we speelterreinen of yogavelden, een fit-o-meter, een skatestraat, basketbalvelden of andere sportinfrastructuur voor jong en oud kunnen inpluggen op het traject. We kijken hoe het parcours ook ruimtelijke kwaliteiten kan generen voor de stad.

 

Al wandelend en brainstormend komen we zo tot ontwerpvoorstellen. De resultaten worden vervolgens verwerkt en bekend gemaakt in het voorjaar tijdens een loopwedstrijd voor Brusselse centrumscholen (indien corona het toelaat).

 

De wandeling vindt plaats in de buitenlucht en verloopt volledig corona-proof. Samen wandelen we in kleine groepjes en respecteren we de noodzakelijke afstand door middel van een audiogidssysteem. Gelieve een mondmasker, smartphone enhoofdtelefoon mee te nemen. Indien u hier niet zelf over beschikt, kunnen wij dit voorzien. Gelieve dit dan te melden bij uw inschrijving.

 

ADRES:

10:00, start:

Maria Boodschapslyceum

Moutstraat 22

1000 Brussel

 

Het aantal inschrijvingen is beperkt !

Inschrijven is verplicht via :

info@airforschools.eu

 

 

past
Het Andere Atelier
25. Nov 1 am
Het Andere Atelier is een reeks evenementen voor het nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid, 25/11/2020 - 28/01/2021, Heroes for Zero, BRAL, Filter Café Filtré Atelier

Het Andere Atelier is een reeks evenementen, 25/11/2020- 28/01/2021 over de Brusselse verkeersveiligheid georganiseerd door Heroes for Zero, BRAL en Filter Café Filtré Atelier, in samenwerking met Architecture Workroom Brussels. Het Andere Atelier draagt bij aan de opmaak van het nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030 van de Brusselse regering. De evenementen lopen parallel aan de workshops van Brussel Mobiliteit.

 

Het doel van het Andere Atelier is om het debat over verkeersveiligheid uit de 'formele' context van het planproces te halen en te brengen naar de plek waar het om gaat: de straat. We nodigen de Brusselaars uit om te leren van inspirerende steden, te observeren wat de uitdagingen zijn op het terrein en te verbeelden hoe een veilige én gezonde stad van de toekomst er kan uitzien.

 

Programma:


25.11.2020
Ganshoren 
08:00-10:00 Parcours > startpunt: Koningin Fabiolaplein 1
Parijs
20:00 Lezing > tbc:Ville du 1/4h (online)

09.12.2020
Sint-Gillis 
17:30-19:30 Parcours > uitgangspunt: Waterloosesteenweg 211
Oslo
20:00 Lezing > Visie Nul (online)

15.12.2020
Evere
08:00-10:00 Parcours > startpunt: Gemoedsrustlaan 21

17.12.2020
Berlijn
20:00 Lezing > Felix Weisbrich: Corona fietspaden (online)

28.01.2021
Horizon Workshop > Architectuurwerkkamer Brussel, Anspachlaan 65

 

Met de steun van Brussel Mobiliteit.

 

 

Locatie: Online

Voor een overzicht van alle activiteiten en mogelijkheden voor inschrijving:
De Andere Atelier FacebookpaginaWebsite 

 

past
Meer mensen, meer toekomst
24. Nov 3 pm
Meer mensen meer toekomst: simuleer zelf de ruimtelijke uitdagingen voor de toekomst van de ruime Gentse regio, IABR, Provincie Oost-Vlaanderen, Departement Omgeving, Foto: AWB

"Meer mensen, meer toekomst" is een nieuw platform waar je de toekomst van elke gemeente uit de ruime regio rond Gent simuleert, hun kansrijke plekken ontdekt en inspiratie vindt voor duurzame ruimtelijke beleidskeuzes. Dat is nodig om de extra 42.730 die zij tegen 2035 verwachten, een plek te geven.

 

Op dinsdag 24 november (15-16u) lanceren we dit platform met een online event. Ontdek als eerste dit platform. Mis het niet en schrijf je hier in.

 

Meer mensen, meer toekomst is een product van de Provincie Oost-Vlaanderen, IABR en AWB verenigt in het IABR-Atelier Oost-Vlaams Kerngebied. Via een Strategisch Project leverde ook Departement Omgeving hier een bijdrage toe.

 

Schrijf je hier in.

Meer info over "IABR-Atelier Oost-Vlaams Kerngebied" hier

past
Boekpresentatie Fundamenten van het stadsontwerp
17. Nov 8 pm
De metaforische begrippen ‘Eiland & Archipel’ © Heinrich Altenmueller

Na zijn jarenlange ervaring in onderwijs, onderzoek, ontwerppraktijk en beleidsadvisering, bundelt professor Marcel Smets, grondlegger van het stadsontwerp en tweede Vlaams Bouwmeester, zijn inzichten over stedenbouwkundig ontwerp in een persoonlijk boekje. Hij brengt een complexe materie terug tot een reeks kerninzichten, en maakt ze bevattelijk voor een breed publiek.

Smets’ zoektocht naar de Fundamenten van het Stadsontwerp, een erg toepasselijke titel, werd geen langdradig leerboek, maar wel een boeiend en toegankelijk essay. Twintig korte hoofdstukken ontleden centrale concepten uit de praktijk van urbanisatie en stedenbouw, en dit aan de hand van complementaire begrippenparen en kenschetsende voorbeelden.

In een avondvullend programma kadert het Vlaams Architectuurinstituut deze nieuwe en originele bijdrage in de bredere traditie van stedenbouwkundige handboeken. Aan het begin van de avond licht Marcel Smets het opzet van het boek toe. Daarna polsen we in een panelgesprek met kritische lezers naar de effectieve bruikbaarheid van het boek voor de hedendaagse praktijk.

Sprekers:

  • Stefan Devoldere (UHasselt)
  • Kristiaan Borret (Brussels bouwmeester, Universiteit Gent)
  • Els Vervloesem (Architecture Workroom Brussels)
  • Michiel Dehaene (Universiteit Gent)

Dit panelgesprek in deSingel wordt afgewisseld met reacties vanop afstand. In korte videoboodschappen gaan Els Verbakel (Derman Verbakel Architecture, Bezalel Academy of Arts and Desing Jerusalem), Aglaée Degros(Artgineering, TU Graz), Tom Avermaete (ETH Zürich), en Maarten Van Acker (Universiteit Antwerpen) op zoek naar de fundamenten van het stadsontwerp in hun eigen lokale context.

Adres: Online

Schrijf je in hier

→ Meer info

past
De Vijfhoek voorbij: het metropolitane stadscentrum van Brussel
19. Oct 2 pm
Publicatie Voorbij de Vijfhoek, BCO-BSI, 2020

Het BSI-BCO organiseert op maandag 19/10 (14u-19u) een studiedag in het Stadhuis van Brussel (en via Facebook Live + Youtube). Tijdens deze studiedag zullen de resultaten van vier jaar onderzoek naar de voetgangerszone en zijn impact op de ontwikkeling van het metropolitane stadscentrum worden voorgesteld. Daarnaast zullen ook de twee publicaties worden voorgesteld: een groot publiek boek (nl/fr) en een wetenschappelijk boek (en).

Roeland Dudal van Architecture Workroom Brussels neemt deel aan een panelgesprek vanuit de ervaringen binnen het project Pentagon Sud.

 

 

 

Locatie: 

Stadhuis Brussel
Facebook live

Meer informatie

 

 

 

 

past
Ecopolis 2020: AGAIN(ST) NATURE
18. Oct 3:30 pm

Op 18 oktober, neemt Els Vervloesem deel aan Ecopolis 2020: AGAIN(ST) NATURE. Een panelgesprek over “steden vol natuur en het schrale platteland” samen met Paul Demets, Ine Renson en Tom Bauler. 

Location: Online

Reserveren verplicht

Boek deze sessie hier

past
Archiweek: rondleidingen in de werkruimte van AWB.
10. Oct 1 am
Workspace Actiris, 2019. Foto: Lies Engelen.

Architecture Workroom opent de deuren in het kader van Archiweek.

 

De tijdelijke inrichting van kantoren in een klassiek kantoorgebouw vergt van de gebruikers een behoorlijke dosis flexibiliteit. Het project stelt vragen bij het strikte karakter van het klassieke kantoor, door typische scheidingswanden en andere gestandaardiseerde elementen te omzeilen. Individuele werkplekken worden omringd door een ruime gezamenlijke werkplek voor burgers, ondernemers, overheden, onderzoekers en andere gebruikers. Het tijdelijk project opteerde voor een economisch haalbare aanpak: zo weinig mogelijk materialen werden verspild en de bestaande scheidingswanden bleven behouden of werden verplaatst. Het ontwerpproces nam tussen de eerste vergadering en de inhuldiging van het project slechts 2,5 maanden in beslag. De architecte en de klant hebben dan ook intens samengewerkt. Ze bleven de hele tijd allebei in het gebouw aanwezig. De architecturale visie en de invulling waren dan ook het resultaat van een heuse collectieve inspanning en een leerproces voor alle betrokkenen.

 

De bezoeken op 10.10.2020 om 16.00 uur en op 11.10.2020 om 11.00 uur worden gegidst door architect Laura Muyldermans (LDSRa).

 

Andere datums :

 

Locatie:

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
1000 Bruxelles/Brussel

Reservatie verplicht

Meer informatie

 
past
EDAR Lecture Series Joachim Declerck and Filippo De Pieri
8. Oct 5:30 pm

De serie heeft als doel een stem te geven aan hedendaagse wetenschappers die, binnen hun lopende onderzoeksactiviteit, een "overgangs"-conditie ervaren. Hun bijdrage aan nieuwe, opkomende onderzoeksthema's, voorzichtige interpretaties en onconventionele benaderingen, markeert het snijpunt van hun persoonlijke onderzoeksagenda's, de evolutie van hun discipline, het publieke debat en de beschikbaarheid van bronnen en gegevens.
 
SCHOLARS IN TRANSITION zal een middel zijn voor een collectief debat over het potentieel van wetenschappelijk initiatief en verantwoordelijkheid van wetenschappers op het gebied van architectuur, stedenbouw, regionale en stedelijke studies.

Locatie: Online 

To follow the debate online: https://epfl.zoom.us
Meeting ID: 854 6506 5009

past
Forum Landschapsparken
7. Oct 1 am

Hoe kunnen we gebieden in Vlaanderen met een uitgesproken landschapskwaliteit en streekidentiteit ondersteunen en verder ontwikkelen op een integrale manier? Kunnen we een visie en aanpak ontwikkelen waarbij landschap, recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme harmonieus samengaan? Vele lokale besturen en andere initiatiefnemers willen hiermee creatief aan de slag en stellen zich vragen hierover. De Vlaamse Overheid wil graag horen hoe zij hierbij kan helpen via het label 'landschapsparken'. Als vertegenwoordiger van een gebiedscoalitie, lokaal bestuur, regionaal landschap of andere initiatiefnemer ben je van harte welkom op 7 oktober op het Forum Landschapsparken. Meer info op www.openruimteplatform.org

Locatie

Online

Enkel op uitnodiging

past
Inspiratiesessie - Pentagone-Sud, Brussel
21. Sep 1 am

Door middel van stedelijke acupunctuur met nieuw groen wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie lokale actoren betrekken bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van een stadsbreed groen en blauw netwerk.

 

Tijdens de eerste workshop in december 2019 werden de mogelijke projecten en samenwerkingsverbanden geanalyseerd. 

Tijdens de inspiratiesessie zullen deze beschouwingen worden gepresenteerd. In het tweede deel van deze sessie willen we, samen met alle gasten, ons denken verbreden door na te denken over kansrijke verbindingen tussen de verschillende projecten in de buurt en daarbuiten, en de haalbaarheid van een groen-blauw netwerk in de stad in vraag stellen.

Locatie: online

Programma

past
Delta Atelier Conferentie
22. Jun 1 am

Op de vierde conferentie van het Delta Atelier staat opnieuw de rol van ruimtelijk ontwerp in de grote maatschappelijke opgaven in Nederland, Vlaanderen en Brussel centraal. Zes thema’s werden het afgelopen jaar onderzocht en krijgen dan ook een prominente plaats op deze driedaagse kennisdelingsmarathon. In een plenaire discussie worden ten slotte gezamenlijke conclusies getrokken over de nodige economische en financieringsmodellen, de nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger en de regelgeving die nodig is om deze transities te faciliteren.

 

Programma:

22 juni – Energiewijken opschalen

22 juni – Circulaire Havens

22 juni – Zorgzame Buurten

23 juni – Stedelijk Beheer

23 juni – Voedsel en Bodem

23 juni – Mobiliteitsknopen

03 juli – Plenaire discussie
 

Locatie: online

Meer informatie

past
Webinars OVK – Leeromgeving in de praktijk
28. May 1 am
Vier woontypologieën voor energiewijk in Eeklo, beeld: plusoffice, enprove

In veel gemeenten in Oost-Vlaanderen werden de afgelopen jaren burgemeestersconvenanten ondertekend, maar vaak weet men niet goed hoe de ambitieuze doelstellingen nu ook in de praktijk te brengen. Daarom organiseerde het IABR–Atelier OVK een serie webinars vertrekkend vanuit een tweeledige vraag: hoe kunnen we via concrete projecten bouwen aan de toekomst van de regio, en andersom, hoe kunnen grote maatschappelijke doelen een hefboom zijn voor vernieuwende ontwikkelingen op het terrein?

In deze webinars kwamen verschillende locaties en uitdagingen aan bod. Zoals de heraanleg van wegen, de herinrichting van stations-, marktplein- en schoolomgevingen, de herontwikkeling van klassieke verkavelingswijken en de nieuwe invulling van woonuitbreidingsgebieden. Dit zijn het soort locaties en opgaven die overal in de regio voorkomen en die een handvat bieden om aan de slag te gaan.

Mogelijke antwoorden op deze vraag werden geïllustreerd en bediscussieerd tijdens drie thematische webinars, die raken aan de uitdagingen die in de drie demonstratieprojecten onderzocht en ontwikkeld werden.

 

Het eerste webinar op 14 mei focuste op de open ruimte in de OVK-regio. Vele gemeenten koesteren deze, maar worstelen tegelijkertijd met een ontwikkelingsdruk. Hoe kunnen we deze kostbare open ruimte veilig stellen, maar toch verdere ruimtelijke ontwikkelingen stimuleren?


Het tweede webinar op 28 mei richtte zich op gedeelde mobiliteit in de OVK-regio. Vele initiatieven zijn al in gang gezet maar een structurele ondersteuning ontbreekt nog op vele plaatsen. Hoe kan er, voortbouwend op de vele kleine initiatieven een systeemverandering teweeg gebracht worden en welke nieuwe types ruimte moeten hiervoor ontwikkeld worden?

Het derde en laatste webinar op 11 juni keek naar de energiewijk in de OVK-regio. Hoe kunnen we de energietransitie aangrijpen als hefboom voor ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde?

Vrije toegang

Meer informatie

past
Circulaire (Stads)havens Online Webinars
28. Apr 1 am

Binnen het onderzoekstraject ‘Circulaire (Stad)havens’, geïnitieerd door Vlaanderen Circulair / OVAM en in samenwerking met 1010au en Architecture Workroom Brussels, werden drie online webinars georganiseerd met een selecte groep van havenautoriteiten, actoren in de praktijk, onderzoekers en steden. De online webinars probeerden een eerste moment van strategisch denken te definiëren om de volgende stappen te bepalen om de circulaire transitie in (stads)havens te versnellen.

Location: online

past
Onthardingsforum. ‘1 jaar Vlaanderen breekt uit’
5. Mar 1 am

Op 5 maart 2020 blikten de eerste reeks van 22 Proeftuinen Ontharding en alle betrokken experten samen met Departement Omgeving terug op één jaar aan een gezamenlijk realisatie- en kennistraject. Met elke Proeftuin Ontharding wordt een eerste stap gezet en kunnen lessen worden getrokken met als doel dat Vlaanderen niet langer tot een van de meest verharde gebieden van Europa behoort.Om dit moment in de kijker te zetten en een blik vooruit te werpen was er een Onthardingsforum. 

 

Het programma in het kort: 

 

Ochtend

De voormiddag blikte terug op het leertraject dat samen met de 1e generatie proeftuinen ontharding en hun ondersteuners tot nu werd 

afgelegd. Er werden een aantal voorbeeldige onthardingsprojecten gepresenteerd door hun trekkers en verschillende deelnemers (projecten, ontwerpbegeleiders, experten, …) uit het traject gingen in gesprek over het traject, de projecten en het proces. 

 

Middag 

De namiddag zette via parallelle werksessie in op de uitwisseling van kennis tussen de 1e generatie en 2e generatie proeftuinen Ontharding en voegt hier kennis en expertise van externen aan toe. 

Het doelt de leereffecten te verbreden en samen in te zetten op de verdere uitbouw van een onthardingscultuur in Vlaanderen.

Vrije toegang

Enkel op uitnodiging

Meer informatie

past
Open Ruimte Platform XL
3. Mar 1 am
Op het ORP-XL werd ook de publicatie ‘Open Ruimte Werken’ gelanceerd.

Het Open Ruimte Platform maakte op 3 maart in een XL bezetting de balans op van de afgelopen drie jaar en keek vooruit naar de toekomst. Het was een dag vol getuigenissen, reflectie alsook energie en voorstellen voor de toekomst. In de voormiddag gingen Hans Leinfelder (KU Leuven) en Saartje Degelin (Boerenbond) in gesprek over de kansen en valkuilen van het ORP. Daarna bogen we ons over het programma Water+Land+Schap en reflecteerden vanuit de praktijk over kansen voor de Open Ruimte. In de namiddag gingen we in kleinere werkgroepen aan de slag rond de verschillende programma’s van het Open Ruimte Platform. Voor meer info over het Open Ruimte Platform kan je terecht op www.openruimteplatform.org of via info@openruimteplatform.org. Wil je graag op de hoogte blijven van het ORP, schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief.

Vrije toegang

Locatie

Paleis der Academiën, Brussel

Programma

past
Atelierreeks Take Care! – Atelier 4: Zorg voor de buurt
27. Feb 1 pm
Stijn De Vleeschouwer (Team Vlaams Bouwmeester) over een mogelijke tweede reeks Pilootprojecten Zorg gefocust op Zorgzame Buurten, Brussels, Sien Verstraeten

Samen met vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen en kennisinstellingen, architecten, middenveld-, burger en marktinitiatieven gaan we gedurende vijf namiddagen in gesprek over de beleidsmatige en professionele benaderingen om zorg beter te integreren en vorm te geven in de samenleving.  

 

Tijdens het vierde atelier gaan we dieper in op de vraag hoe de vermaatschappelijking van de zorg zich verhoudt tot opvattingen over de buurt. Wat kan een zorgzame inrichting en organisatie van die buurt(en), waarbij zorg nabij en toegankelijk is, bijdragen aan ons welbevinden?

 

In de eerste plaats gaat dat over de inpassing van formele buurtvoorzieningen, die zowel de vorm van specifieke plekken als sociale netwerken kunnen aannemen. Daarnaast willen we ook de aandacht vestigen op allerlei vormen van informele zorg, (tijdelijke) hulp of ondersteuning. Hoe kunnen we het sociale weefsel in buurten versterken? Wat is er nodig opdat mensen deel blijven uitmaken van de samenleving? Hoe hangt dit samen met plekken van ontmoeting, bereikbaarheid en mobiliteit, de nabijheid van basisvoorzieningen zoals een bakker, een groentenwinkel, kinderopvang, of een kapper? 

 

De Take Care! atelierreeks is een initiatief van Architecture Workroom Brussels, De Stadsacademie (UGent/Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Architectuur en Stedenbouw), Departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin/VIPA, KULeuven/LUCAS en Team Vlaams Bouwmeester

 

PROGRAMMA

13.00 Welkom

Presentaties:

13.30 – 13.45 Intro

13.45 – 14.00 Pilootprojecten Zorg voor de Buurt ? (Stijn De Vleeschouwer, Team Vlaams Bouwmeester)

14.00 – 14.15 Buurtgerichte (eerstelijns)zorg (Sara Willems + Veerle Vyncke, UGent)

14.15 – 14.30 Als buurten zich organiseren (Chantal Vanoeteren, HumanCities)

14.30 – 14.45 Vergrijzing op het platteland (Emma Volckaert, P.PUL, KULeuven)

14.45 – 15.00 Organisatie van zorg en zorgzame buurten in de stad (Stefan Van Eeckhout, Zorgbedrijf Antwerpen)

15.00 – 15.15 Pauze

15.15 – 16.15 Werksessies

16.20 – 16.45 Conclusies

PLAATS

Architecture Workroom Brussels, 
Anspachlaan 65
1000 Brussel

ALLEEN OP UITNODIGING

past
Atelierreeks Take Care! – Atelier 3: Tussen thuis en instelling
30. Jan 1 pm

Samen met vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen en kennisinstellingen, architecten, middenveld-, burger en marktinitiatieven gaan we gedurende vijf namiddagen in gesprek over de beleidsmatige en professionele benaderingen om zorg beter te integreren en vorm te geven in de samenleving.  

 

Tijdens het derde atelier gaan we dieper in op de vraag hoe de vermaatschappelijking van de zorg zich verhoudt tot de veranderende zorgvragen van burgers in de loop van hun leven. In het atelier bespreken we de dominante opvatting bij de vermaatschappelijking van de zorg dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam thuis kunnen en moeten blijven wonen met ondersteuning van hun natuurlijk netwerk. Dit heeft noodzakelijke transities tot gevolg tussen zelfredzaam thuis wonen en naar de residentiële zorg overgeheveld worden als het echt niet anders kan, waardoor een spreidstand ontstaat tussen zelfredzame en zorgafhankelijke burgers die als restgroep gezien worden. Het atelier is gericht op de vraag hoe de vormgeving aan de leefomgeving blijvend kan inspelen op de kwaliteit van leven en het zich thuis voelen van burgers met veranderende zorgvragen.

 

De Take Care! atelierreeks is een initiatief van Architecture Workroom Brussels, De Stadsacademie (UGent/Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Architectuur en Stedenbouw), Departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin/VIPA, KULeuven/LUCAS en Team Vlaams Bouwmeester

 

PROGRAM
13.00
 Welcome 

Presentations:

13.30 – 13.45 Presentatie vanuit beleid (Emilie Verwimp,Departement Omgeving)

13.45 – 14.00 Presentatie van het brede kader (Pascal De Decker, KULeuven)

14.00 – 14.45 Getuigenissen

- Caroline Beyers (Dienst Wonen, stad Gent)

- Roos Andries (CM Oostende)

14.45 – 15.00 Pauze

15.00 – 16.15 Werksessies

16.15 – 16.45 Conclusies

PLAATS

Architecture Workroom Brussels, 
Anspachlaan 65
1000 Brussel

INGANG ALLEEN OP UITNODIGING

past
Werkatelier III - Delta Atelier Beheer
14. Jan 1 am
Verbeelding van 10 sleutels om te bouwen aan het stadsbeheer van de toekomst

Als afronding van het verkenningstraject in samenwerking met de Kopgroep Stedelijk Beheer in het kader van het Delta Atelier zullen de resultaten gepresenteerd worden aan alle betrokken partners. AWB, H+N+S, Endeavour en Jelte Boeijenga onderzochten de afgelopen maanden hoe stadsbeheer en ontwerp beter op elkaar en op de grote transities die op ons afkomen kunnen afgestemd worden. Dat levert ongelofelijke kansen op, zowel binnen de specifieke testwijken die bestudeerd werden als voor de uitvoering van regionaal of zelfs nationaal beleid! Deze workshop zal de finale input leveren voor het werkboek en de poster die na dit traject gepubliceerd zullen worden. 

 

 

PROGRAMMA

16:15 Inloop
16:45 Presentatie resultaten verkenningstraject door AWB (ism H+N+S, Endeavour en Jelte Boeijenga)
17:40 Pauze met iets te eten
17:50 Reflectieronde 1 door de gebiedsvertegenwoordigers uit de vier bestudeerde testwijken
18:20 Reflectieronde 2 door de vertegenwoordigers van ‘bevriende/betrokken’ organisaties (o.a. BiZa, TNO, CROW, DON-bureau, Posad-Maxwan, WUR, HVHL, gemeente Zwolle)
18:50 Reflectieronde 3 door de opdrachtgevers (gemeenten Almere, Leiden, Rotterdam en Zoetermeer)
19:20 Conclusies
19:30 Einde

PLAATS

Maassilo, Rotterdam

INGANG ALLEEN OP UITNODIGING

past
Werksessie 1: Groen-blauw netwerk rond gemeenschapsvorming in de Pentagone Sud
19. Dec 1 pm
Schets van het groen netwerk in de Pentagone Sud. Materiaal ter voorbereiding van de eerste werksessies in december 2018.

In de zuidelijke Vijfhoek van Brussel borrelt het aan projecten en initiatieven die een antwoord proberen bieden op de kleine en grote uitdagingen die er zich dagelijks manifesteren. Zowel voor geëngageerde burgers als voor het beleid is de zuidelijke Vijfhoek tot nu toe een broedplaats gebleken voor collectieve protestacties, voor ongevraagd ontwerpend onderzoek, voor meerdere wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten en voor het prioriteren van investeringen.

Om deze capaciteit te cultiveren loopt een co-productieproces waarbij de inwoners van hun wijk samen met overheden, ontwerpers en experten mee de projecten voor de toekomst formuleren en naar uitvoering brengen in nieuwe coalities. 

Het stadsvernieuwingsproject van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zet in op het vormgeven van een productief en lokaal verankerd groen-blauw netwerk in de zuidelijke Vijfhoek. Via een reeks workshops met inwoners en lokale organisaties, ontwerpers, overheden en experten worden daken, gevels, omheiningen en speelplaatsen op een slimme manier voorzien van productief groen (groenten, fruit, kruiden), nestkasten en andere installaties die de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad bevorderen. Via deze stadsaccupunctuur worden nieuwe groene ruimtes gecreëerd die lokale bewoners en organisaties betrekken in het ontwerp, de uitvoering en het beheer. Productieve groene installaties worden op die manier een hefboom om te werken aan een gezonder leefmilieu, een betere waterhuishouding, de tempering van het hitte-eilandeffect en de sociale cohesie in (kwetsbare) wijken. 

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, BSI-BCO, Atelier Groot Eiland, BRAL en Architecture Workroom Brussels.

 

PROGRAMMA

13u00 - 13u20: Introductie
Een raamwerk voor het Centre Metropolitain + Pentagone Sud als eerste test voor een co-productief stadsproject.
13u20 – 15u20: Werktafels
15u20 – 16u00: Conclusies en Toelomstdebat

PLAATS

Fontainas-zaal

INGANG ALLEEN OP UITNODIGING

past
Atelierreeks Take Care! – Atelier 2: Follow the money
17. Dec 1 pm
Atelierreeks Take Care! Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijke opdracht. Een initiatief van UGent, Team Vlaams Bouwmeester, VIPA en Architecture Wor

Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijke opdracht.

Samen met vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen en kennisinstellingen, architecten, middenveld-, burger en marktinitiatieven gaan we gedurende vijf namiddagen in gesprek over de beleidsmatige en professionele benaderingen om zorg beter te integreren en vorm te geven in de samenleving.  

Het tweede atelier behandelt de vraag hoe de ambities en de implementaties van onzichtbare zorg zich als sociaal-ruimtelijke opdracht kunnen verhouden tot de financiering van de zorg, met de nadruk op de nieuwe evolutie naar persoonsvolgende financiering. We bespreken welk effect de evolutie van de financiering van de zorg heeft op de vormgeving van woon- en leefsituaties van zorgafhankelijke burgers. Kan de (persoonsvolgende) financiering onzichtbare zorg mogelijk maken? We gaan op zoek naar aanzetten tot innoverende projecten van onzichtbare zorg die inspelen op de persoonsvolgende financiering.

De Take Care! atelierreeks is een initiatief van Architecture Workroom Brussels, De Stadsacademie (UGent/Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Architectuur en Stedenbouw), Departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin/VIPA, KULeuven/LUCAS en Team Vlaams Bouwmeester.

 

PROGRAMMA

13.00 Welkom

Presentaties

13.30 – 13.45 Presentatie vanuit beleid– James Van Casteren, VAPH
13.45 – 14.00 Presentatie van het brede kader– Koen Hermans, LUCAS / KULeuven
14.00 – 14.45
Sociaal-ruimtelijke getuigenissen
– Luc Verbeke (Den Dries/Kwaito)
– Matthias Somers (Denktank Minerva)
– Nadia Quintens (vzw Bindkracht)

14.45 – 15.00 Pauze

Werksessies
15.00 – 15.15
Introductie
15.15 – 16.15 Ronde tafels
16.15 – 16.45 Conclusies
16.45 – . . . Aperitief en netwerkmoment

PLAATS

Architecture Workroom Brussels, 
Anspachlaan 65
1000 Brussel

ALLEEN OP UITNODIGING

past
Atelierreeks Take Care! – Atelier 1: vermaatschappelijking van de zorg
12. Dec 1 pm
Atelierreeks Take Care! Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijke opdracht. Een initiatief van UGent, Team Vlaams Bouwmeester, VIPA en Architecture Wor

Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijke opdracht.

Samen met vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen en kennisinstellingen, architecten, middenveld-, burger en marktinitiatieven gaan we gedurende vijf namiddagen in gesprek over de beleidsmatige en professionele benaderingen om zorg beter te integreren en vorm te geven in de samenleving.  

Tijdens het eerste atelier gaan we dieper in op de vraag hoe de ambities en implementaties van onzichtbare zorg zich als sociaal-ruimtelijke opdracht kunnen verhouden tot de vermaatschappelijking van de zorg. In het atelier bespreken we mogelijke voor- en nadelen van de vermaatschappelijking. We focussen op de onderliggende opvatting van burgerschap en gaan na hoe principes van solidariteit op diverse manieren kunnen worden opgevat. Is onzichtbare zorg een hefboom om warme en koude solidariteit (of informele en formele, professionele zorg) met elkaar te verbinden? In dat licht zoeken we naar kiemen van vernieuwende praktijken van onzichtbare zorg.

De Take Care! atelierreeks is een initiatief van Architecture Workroom Brussels, De Stadsacademie (UGent/Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Architectuur en Stedenbouw), Departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin/VIPA, KULeuven/LUCAS en Team Vlaams Bouwmeester

PROGRAMMA

13.00 Welkom

Presentaties

13.30 – 13.45
Presentatie vanuit beleid – Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin & Armoedebestrijding
13.45 – 14.00
Presentatie van het brede kader – Griet Roets, UGent vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
14.00 – 14.45
Sociaal-ruimtelijke getuigenissen
– Dries Cautreels (Heder vzw)
– Simon Allemeersch (Rabotatelier)
– Michiel Verhaegen (Astor vzw/Osar)

14.45 – 15.00 Pauze

Werksessies
15.00 – 15.15
Introductie
15.15 – 16.15 Ronde tafels
16.15 – 16.45 Conclusies
16.45 – ...Aperitief en netwerkmoment

PLAATS

Architecture Workroom Brussels, 
Anspachlaan 65
1000 Brussel

INGANG ALLEEN OP UITNODIGING

past
HOW TO SCALE CLIMATE CHANGE MOVEMENTS
24. Sep 3 pm

Gedurfde actie op het gebied van klimaatverandering blijft een topprioriteit. Onderzoekers hebben gewaarschuwd dat naarmate de klimaatverandering verergert, er een cascade van onomkeerbare omslagpunten aan de horizon doemt. Op dit moment zien we veel inspirerende massamobilisatie en uitlijningsinitiatieven die werken aan het veranderen van het grote geheel. In deze interactieve ontwerpsprint nodigen we u uit om te leren van enkele van deze hoopvolle initiatieven en de impact te onderzoeken die investeerders en durf-filantropen kunnen hebben door samen te werken om deze ambitieuze grootschalige bewegingen te ondersteunen.

Georganiseerd door : Piet Colruyt (Impact Capital)

Gemodereerd door : Mariken Gaanderse

Sprekers : Joachim Declerck (De grote verbouwing) & Yves Dejaeghere (G1000)

Meer info hier