Kan ontwerp ons helpen een alternatief model uit te denken voor stedelijke ontwikkeling dat niet kapitaliseert op exploitatie van land en natuurlijke hulpbronnen, maar inzet op de productieve capaciteit van mensen en ruimte? De conferentie Productive Space By Design, die plaatsvond tijdens de Internationale Architectuur Biennale van Rotterdam in 2014, plaatste de rol en betekenis van ontwerp in de schijnwerpers als instrument én methode voor de noodzakelijke en effectieve innovatie in stedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. 

Deze conferentie, waarvoor Architecture Workroom Brussels de inhoud samenbracht en optrad als moderator, is een moment van internationale praktijk-uitwisseling naar aanleiding van de zesde IABR getiteld Urban By Nature. De financiële crisis legt de zwaktes van traditionele planning en de onderliggende financieringsmodellen bloot. De klimaatverandering, toenemende schaarste aan grondstoffen en milieuproblematiek vragen om een andere aanpak. Daarom zijn nieuwe ontwikkelingsmodellen van cruciaal belang. De conferentie Productive Space By Design bood inspirerende presentaties en boeiende discussies over hoe ontwerp kan bijdragen aan het vinden van innovatieve modellen voor stedelijke ontwikkeling.

 

Type: conferentie

Jaar: 2014

Initiatiefnemer: IABR