Ver-bouw mee

In de delta is iedere vierkante meter ondertussen voorbehouden. Om water te bergen, energie op te wekken, voedsel te produceren of te wonen. Hoe rijm je die claims met elkaar, wetende dat de bevolking en (dus) de opgaven alleen nog maar zullen groeien? De Grote Verbouwing daagt iedereen uit, maar ook de ruimtelijke praktijk, om zich te herpositioneren in de driehoek tussen markt, overheid en maatschappij. De rol van ruimtelijk ontwerp en planning is verandering faciliteren om te ‘landen’ in ons gedeelde territorium: via nieuwe projecten, nieuwe coalities en nieuwe platformen die complexiteit omarmen. De Grote Verbouwing is een oproep tot reflectie, maar vooral tot samenwerking. In Vlaanderen en Nederland wordt 2% van de gebouwde ruimte jaarlijks ver-bouwd. Laten we deze gestadig toenemende transformatie richten via een veelheid aan kleine dingen, om het volgende grote ding te realiseren.