De Kopgroep Stedelijk Beheer, bestaande uit de gemeente Leiden, Rotterdam, Zoetermeer en Almere, heeft zich gevormd rond de doelstelling de rol van de beheerder te vernieuwen, zodat deze kan bijdragen aan het vertalen van duurzaamheidstransities naar het dagelijkse terrein. Door middel van een verkenningstraject heeft AWB in samenwerking met Endeavour, H+N+S en Jelte Boeijenga tien sleutels ontwikkeld om deze nieuwe praktijk vorm te geven en zo te bouwen aan het stadsbeheer van de toekomst.

 

De beheerders zijn van oorsprong verantwoordelijk voor het onderhouden van een kwalitatieve leefomgeving, zowel boven als onder de grond. Ze beschikken hiervoor over een transversaal en realisatiegericht vakmanschap en zijn dagelijks aanwezig in elke hoek van de stad. Daarom zijn de beheerders ideaal gepositioneerd om de verschillende transities, die allemaal in de publieke ruimte moeten landen, ook echt te realiseren. Maar hiervoor mist nog een systemische aanpak. 

Op dit moment zien we al veel experimenten met innovatieve beheerpraktijken. De Kopgroep zelf is hier al hard mee bezig en heeft dan ook vier testwijken waar nu al geëxperimenteerd wordt naar voren geschoven om te onderzoeken. Met deze wijken als vertrekpunt zijn de potenties van beheer op vier niveaus onderzocht: de burger, de wijk, de stad en de businesscase. Hieruit zijn tien sleutels ontwikkeld, die kunnen helpen de transities in de dagelijkse praktijk te integreren en zo aan een toekomstbestendige stad te werken. 

De sleutels starten vanuit het verbreden van de beheerdersrol (1), het slim stapelen van informatie op stedelijk niveau (2) en een betere samenwerking met de burger (3) en verschillende andere partners (4), vanuit waar voor elke wijk een specifiek maatregelenpakket ontwikkeld kan worden (5) met innovatieve deelprojecten, die samen optellen tot vermenigvuldigbare principes (6). Een sluitende businesscase is hiervoor essentieel (7), want door slim te integreren kan een enorme kostenbesparing verwezenlijkt worden. Door tot slot de opgedane kennis te bundelen en uit te wisselen (8) en continue ruimte voor experiment in te bouwen (9), wordt er collectief een nieuwe praktijk vormgegeven (10).

In overleg met de Kopgroep Stedelijk Beheer, maar ook andere Nederlandse en Vlaamse gemeenten, regionale en nationale overheden, kennisinstellingen en nutsmaatschappijen wordt getimmerd aan het in praktijk brengen van de lessen uit dit verkennend traject. 

Type: onderzoek, atelier

Jaar:2019-2020

Opdrachtgever: Kopgroep Stedelijk Beheer (gemeente Leiden, Rotterdam, Zoetermeer en Almere)

Partners: Endeavour, H+N+S, Jelte Boeijenga