Open ruimte is van levensbelang. In de open ruimte komen tal van actuele uitdagingen gebundeld samen: klimaatverandering, waterkwaliteit, voedselproductie, hernieuwbare energie, biodiversiteit, enzovoort. Om die complexe uitdagingen het hoofd te bieden is een nieuwe methode nodig.

De publicatie Operatie Open Ruimte (datum) schetst de contouren van zo’n nieuwe, actieve en geïntegreerde aanpak voor de open ruimte in Vlaanderen. Ze voert een pleidooi voor een ‘programmawerking’. Dat is een methode om urgenties op grote schaal aan te pakken als een veelheid van kleinere, ‘behapbare’ projecten. Een ‘programmawerking’ identificeert ‘terugkerende’ of sterk gelijkende problemen die op veel verschillende plekken in Vlaanderen voorkomen. Per ‘familie van opgaven’ smeden we coalities tussen diensten van de Vlaamse overheid, lokale overheden en private actoren. Dankzij de programmawerking gaan we voorbij aan de eenmaligheid van het ‘pilootproject’. Het is een hefboom om tot een versnelde uitvoering en een noodzakelijke vermenigvuldigingsslag te komen van concrete projecten op het terrein.

Deze publicatie is een uitgave van het Open Ruimte Platform, een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij, Architecture Workroom Brussels, Departement Omgeving, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. In 2017 lanceerden we een oproep voor de realisatie van een eerste programma, Water+Land+Schap, waarin we problemen met water in landelijke en agrarische gebieden op veertien plekken tegelijk in Vlaanderen aanpakken. Andere programma’s zijn in de maak.

Type: publicatie, onderzoek, publicatie

Jaar: 2014-2017

Opdrachtgevers: Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving, de Vereniging van Vlaamse Provincies, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VRP, Regionale Landschappen

Partners: KU Leuven – Departement Architectuur – onderzoeksgroep PLEN