In 2018 en 2020 staat de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) volledig in het teken van de Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het klimaatverdrag van Parijs. Het doel is wereldwijd denkwerk, initiatief en ontwerpkracht te mobiliseren voor een diepgaand proces van ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke transformaties die het realiseren van de Sustainable Development Goals mee mogelijk moeten maken.

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK is een drie jaar durend programma van kennisdeling, intervisie en gezamenlijk ontwerpend onderzoek, met presentaties en debatten op de biënnales van 2018 en 2020. Eén curatorenteam – de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck en Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels – werkt van 2018 tot 2020 aan een doorlopend programma voor twee biënnales, in Rotterdam en in Brussel. De curatoren stellen: “Geen transitie naar hernieuwbare energie, geen weerbaar ecosysteem of zorgzame en solidaire leefomgeving zonder daadwerkelijke transformatie van onze stadslandschappen.”
 

De urgentie en doelen zijn helder. De vraag is niet langer óf we ons moeten aanpassen, maar hóe we dat kunnen doen. Daarover bestaat veel onduidelijkheid, net dààr zit The Missing Link. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar effectieve ruimtelijke transformatie? De ontbrekende link wordt onderzocht in één doorlopend proces van ontwerpend onderzoek, met een werk-biënnale in 2018 en een op resultaten gerichte biënnale in 2020.

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK is een tweeluik in twee landen: Nederland én België. Samen met haar curatoren en in partnerschap met Architecture Workroom Brussels breidt de IABR haar werkveld met deze dubbeleditie uit naar de delta van de lage landen.

Het curatorenteam stuurde géén Call for Projects de wereld in, maar een Call for Practices. De curatoren willen namelijk verder gaan dan het louter tonen van resultaten. Ze willen echt samenwerken om de kloof – of The Missing Link – te overbruggen. Daarom deden ze een oproep voor innovatieve praktijken die actief zijn op het vlak van architectuur, stads- en wijkontwikkeling en ruimtelijke en omgevingsplanning, maar bijvoorbeeld ook beleidsontwikkeling, kennisdeling en -ontwikkeling, klimaatverandering, energietransitie, watermanagement, voedselproductie, creatieve bedrijvigheid en industrie, en sociaal ondernemen. In dit experimentele programma brengen ze praktijken uit diverse domeinen en werelddelen bij elkaar om inzichten, doorbraken en methoden met elkaar te delen. En om vervolgens samen te verkennen – en waar mogelijk ook te testen – hoe een doelgerichte praktijk kan helpen om de transitie te maken naar een meer weerbare toekomst, naar een alternatieve leefomgeving, in balans met de draagkracht van de planeet.

In 2018 startte een werkproces waarin ruim veertig Nederlandse en Belgische praktijken, waaronder de IABR–Ateliers, in het nieuw opgezette Delta Atelier, drie jaar lang samen stappen willen zetten richting een ontwerppraktijk die veel beter de brug kan slaan van ontwerpend onderzoek naar implementatie, van agenderen naar bewijslast, van onderzoek naar werkelijk testen, en van plannen naar realisering. De resultaten, voorstellen, strategieën en projecten, worden getoond op de biennale van 2020.

Voor meer informatie over IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, klik hier

Type: biennale

Jaar: 2018

Initiatiefnemers: IABR

Partners: Architecture Workroom Brussels, Atelier Rijksbouwmeester, Team Vlaams Bouwmeester

Tags: IABR, Sustainable Development Goals, duurzaamheid, ontwerp, ontwerpend onderzoek, transitie


Pers:

Architectura.be

Bouwkroniek

BPD Cultuurfonds

Meer informatie: IABR–2018+2020–THE MISSING LINK