Het Open Ruimte Offensief (2013) De zes retabels verbeelden een nieuwe toekomst voor de open ruimte. De open ruimte wordt niet langer verdrongen door de verstedelijking, maar stuurt de verstedelijking. 
Landschap van Brussel en omliggende Vlaamse gemeentes, 2013. Foto: Tim Van de Velde De vele groene restruimtes zouden we kunnen optellen en samenvoegen tot een sterk en samenhangend openruimtesysteem.
The Ambition of the Territory - Publicatie
Wandtapijt van de ‘mozaïekmetropool’. We onderzochten hoe we het wijd uiteengelegde stadslandschap konden reorganiseren tot één samenhangend systeem waarbij opgaven in de binnensteden gekoppeld worden aan de opgaven in het buitengebied.
Pilootprojecten Productief Landschap (2013-2016) Een van de belangrijkste conclusies van het traject is dat we voor de transformatie van de landbouw en de open ruimte niet enkel nood hebben aan ontwerpers maar ook aan ‘gebiedsmakelaars’ of ‘voedselregisseurs’. 
Water+Land+Schap Het programma Water+Land+Schap brengt de urgente noden rond waterbeheer in agrarische gebieden in kaart en gaat samen met landbouwers, waterbeheerders, grondeigenaars, natuurverenigingen en lokale besturen op zoek naar passende oplossingen die een win-win inhouden voor een gezonde landbouw, een duurzaam watersysteem en een robuust landschap.
Onthardingsacties

Credits

Tekst: Lene De Vrieze en Bram Vandemoortel

Redactie: Joeri De Bruyn

Met dank aan: Alice Haddad, Carmen Van Maercke, Catherine Fierens, Chiara Cicchianni, Dirk Sijmons, Elke Vanempten, Griet Celen, Hanne Mangelschots, Hans Leinfelder, Hans Vandermaelen, Henk Ovink, Jaap Van der Salm, Joachim Declerck, Liesl Vanautgaerden, Marjolijn Claeys, Michiel Dehaene, Nik Naudts, Ruth Kennivé, Sis Pillen, Stijn Baets en Tine Segers.