Parckdesign is een biënnale die zich richt op de herinrichting van groene ruimte. Samen met atelier le balto en Eric Troussicot vormde Architecture Workroom Brussels voor de editie 2012 het curatorenteam, en verzorgde de technische ondersteuning van Parckdesign. Doel was de transformatie van braakliggende restruimtes in Brussel.

 

Bij voorgaande edities van Parckdesign lag het accent vooral op het ontwerpen van stedelijk meubilair voor bestaande Brusselse parken, maar in de editie van 2012 ligt de focus op de herinterpretatie van de braakliggende terreinen, restruimtes en tussenruimtes van Brussel. Door middel van enkele kleinschalige interventies worden deze terreinen getransformeerd om zo de leefbaarheid van de stad te vergroten. Het is de ambitie van het curatorenteam om de fysieke ingrepen nauw af te stemmen op de socio-economische realiteit van de deelnemende wijken in Brussel, Molenbeek en Anderlecht. Zo probeert het team een bijdrage te leveren aan de opbouw van een duurzame en open samenleving.

Architecture Workroom Brussels zette een laboratorium op voor interactie om een meer sociale, economische en omgevingsgebonden aanpak voor de groene publieke ruimte te stimuleren. Hiervoor heeft het curatorenteam onder meer een kaart van kansen ontwikkeld, die een aantal blinde vlekken aan het licht bracht. Dat zijn zones binnen de stad waarin het traditioneel groen vandaag slecht bereikbaar is. Voor de kadrering van het evenement Parckdesign 2012 werden de wijken rond het zuidelijk deel van het kanaal als werkterrein gekozen. Daarbinnen zijn een aantal sites aangeduid die de proeftuin vormen voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën.

Na de selectie van deze sites werden een aantal multidisciplinaire teams aangeduid om projectvoorstellen in te dienen voor één of meerdere van deze terreinen. De teams vormden samenwerkingen tussen landschapsontwerpers, kunstenaars, architecten en designers. Dit hele denk-, ontwerp- en interactieproces mondde in de zomer van 2012 uit in een evenement met stedelijke, landschappelijke, aritstieke en participatieve interventies in de openbare ruimte.
 

Type: Tentoonstelling, Publieke interventie

Jaar: 2012

Opdrachtgevers: Brussel Leefmilieu, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Partners: atelier le balto, Eric Troussicot

Kunstenaars/ Ontwerpers: Studio Basta, Wagon Landscaping, Collectif Ost & Studio Public & Collectief Etc, Raumlabor, Marjetica Potrc & OOZE, Jeanne van Heeswijk & Marcel van der Meijs Mobiele, Cascoland, 100 Landschafst architektur, Stéphanie Buttier & Sophie Larger, Lara Almarcegui, Ralf Witthaus