Rising Waters – Shaping Our Streets, Gardens And Urban Valleys
De tweede editie van de Brussels Urban Landscape Biennial (BULB) focust op de effecten van klimaatverandering, en meerbepaald op de steeds alarmerender problematiek van overstromingen in verstedelijkt gebied. De Biënnale bestaat uit een tentoonstelling, een lezing, een symposium, gecureerde wandelingen, en Garden Tales. Er wordt gezocht naar antwoorden op vragen als: Hoe kunnen we het regenwater op een verantwoorde manier afvoeren? Kan landschapsarchitectuur een oplossing aanreiken voor de complexe uitdagingen? En wat zijn de beperkingen van onze huidige aanpak?

 

Water maakt van deze 'blauwe' planeet een uniek en leefbaar ecosysteem, onder meer voor de mens. Maar het is ook een van de grootste en meest zichtbare bedreigingen: er is te weinig, te veel en te vuil water. Met de opwarming van de aarde verhoogt de frequentie en intensiteit van hevige regenval en van periodes van droogte. Dat vraagt om een transformatie van onze steden en landschappen zodat ze met die extreme schommelingen in regenval en temperatuur om kunnen. De opdracht is in essentie eenvoudig: we moeten in de hele stad letterlijk plaats maken voor water.

Te lang heeft men te veel vertrouwd op technische oplossingen om de stedelijke omgeving te beveiligen tegen overstromingen, met een complex systeem van afwatering en ondergrondse stormbekkens. Maar de ruimte die nodig is voor een gezond en veerkrachtig watersysteem zullen we moeten maken op de plaatsen waar we nu tuinen, straten, parkeerplaatsen, pleinen en parken hebben. Andere ruimte is er niet. De transitie naar een waterbestendige stad vergt dus een nieuwe generatie straat-, wijk- en stadsprojecten, waarvoor visie, voorbeelden en samenwerkingsvormen ontwikkeld én getest moeten worden.

Het Atelier BULB nodigde vier gereputeerde Brusselse landschapsontwerpers uit om één zomer lang te verkennen welke nieuwe stedelijke waterprojecten nodig en mogelijk zijn: Latitude Platform, JNC International, Taktyk en Bureau Bas Smets dachten na over hoe we de Brusselse valleien, wijken en straten kunnen klaarmaken voor het veranderende klimaat. Hun visies en voorstellen vormen de kern van deze tentoonstelling. Aan de hand van internationale referentieprojecten, kunstwerken, grafisch materiaal, en documentatie van huidig beleid en projecten gecureerd door Architecture Workroom Brussels, bouwen ze een verhaal en agenda voor de toekomst. Meer dan een terugblik is Rising Waters een vooruitblik en een call to action.

De tentoonstelling volgt een logica van schaal: van klein naar groot. Naast de voorstellen van de vier landschapsarchitecten is er ook werk te zien van vier kunstenaars: de video Flooded McDonald’s van het Deense kunstenaarstrio Superflex, twee werken van Andrea Caretto en Raffaella Spagna, een audiovisuele onderdompeling in de vallei van Molenbeek door Christian Barani, en een installatie van Gauthier Oushoorn.

Type: Tentoonstelling

Jaar: 2018


Opdrachtgever: Ministerie van Leefmilieu en Levenskwaliteit

Curator: Architecture Workroom Brussels

Partners: BOZAR, Civa Asbl, FBU-BFS

Met bijdrages van: BOZAR, Leefmilieu Brussel, Bureau Bas Smets, JNC International, Latitude, Taktyk

Meer info: http://www.bulb.brussels