De gemeente Arnavutköy, gelegen in het noordwesten van Istanbul, heeft als ambitie het uitstippelen van een duurzaam ontwikkelingsplan en het definiëren van pilootprojecten die op korte termijn uitgewerkt kunnen worden. In samenwerking met de gemeente hebben Architecture Workroom Brussels en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam een atelier opgericht om dit proces te begeleiden.

 

 

 

Arnavutköy is een regio met een grote ecologische waarde vanwege de vele drinkwaterbassins, wouden en landbouwgebieden. Sinds de jaren negentig worden deze kostbare gebieden echter bedreigd door een explosieve bevolkingsgroei van maar liefst 400%. Daarnaast heeft de Turkse president Erdogan enkele grootse plannen gelanceerd die Arnavutköy kunnen transformeren tot een belangrijke stadskern aan de Europese zijde van Istanbul. De geplande nieuwe verstedelijking binnen het huidige overkoepelende plan maken het voor de lokale gemeente moeilijk om de verdere groei te verzoenen met de ecologisch waardevolle gebieden. De regio staat voor de enorme uitdaging om binnen het masterplan een strategische visie te ontwikkelen die nieuwe sturingsprincipes introduceert voor de stedelijke groei.

Het atelier Istanbul werd gecoördineerd door Joachim Declerck, co-curator van de 5e IABR, en lokale curator Asu Aksoy. Ze werkten daarbij nauw samen met de andere leden van het Curator Team. Het Brusselse architectuurbureau 51N4E en de Nederlandse landschapsarchitecten H+N+S werden voor het atelier uitgenodigd om het ontwerpend onderzoek uit te voeren, en bij de gemeente zelf is een lokaal team opgezet om aan de vraagstellingen te werken. Door de expertise van deze lokale actoren te koppelen aan die van buitenlandse studies heeft het atelier de eerste stappen kunnen zetten richting een Strategische Visie en een Ruimtelijk Ontwikkelings -en Actieplan voor Arnavutköy.

Architecture Workroom Brussels begeleidde de verschillende fases van het atelier. Zo is een strategisch ontwikkelingsplan opgesteld (een geïntegreerde visie die een beeld schetst van de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Arnavutköy), een actieplan opgemaakt (een gids die helpt bij het transformeren van deze visie tot concrete projecten), en is er een opdrachtomschrijving opgesteld voor pilootprojecten.

 

 

Type: onderzoek en tentoonstelling