Naar aanleiding van het IABR 2014 Projectatelier BrabantStad verscheen de publicatie Weven aan het stedelijk tapijt, waarin het proces en de resultaten van het atelier beschreven worden.

Gedurende anderhalf jaar hebben de ontwerpbureaus Architecture Workroom Brussels, LOLA Landscape Architects en Floris Alkemade Architect ontwerpend onderzoek verricht naar de krachten in de Brabantse tapijtmetropool. Noord-Brabant staat voor grote ecologische en sociaal-economische uitdagingen. Ruimtelijke ordening in Noord-Brabant heeft tot nu toe altijd ingezet op de versterking en verbetering van de stedelijke omgeving, de natuurlijke structuur en het agrarische gebied als drie volstrekt gescheiden werelden. Daardoor ontbreekt er zowel een ruimtelijke als een economische samenhang, en raakte het contact tussen stad en land verzwakt. Doel van dit project is om de problemen van binnen de stad erbuiten op te lossen, en omgekeerd. Daarvoor moet er over de stadsgrenzen heen gekeken worden, en ingezet worden op verbinding tussen stad, natuur en landbouw, eerder dan op gescheiden versterking van de drie. Er is dus nood aan een regionale ruimtelijke visie.

BrabantStad is een netwerk van steden met veel bebouwing ertussen. Het verbindend element tussen stad, natuur en landbouw is water. Van nature is Noord-Brabant een natte provincie, maar nu wordt het water zo snel afgevoerd dat er een tekort is aan zoet water. De belangrijkste wateropgave in Noord-Brabant is dus het veiligstellen van de zoetwateraanvoer. Het uitbouwen van het watersysteem is een continue investering waar opgaven rond kwalitatief wonen, landbouw, recreatie en innovatief ondernemen aan gekoppeld moeten worden. Het IABR-Projectatelier BrabantStad stelt zes ontwikkelingsmodellen voor die nagaan waar er waterproblemen zijn, en hoe de oplossing daarvan gekoppeld kan worden aan andere uitdagingen. De resultaten van dit onderzoek werden gedocumenteerd in de publicatie Weven aan het stedelijk tapijt.

 

Type: publicatie

Jaar: 2014

Opdrachtgevers: IABR, BrabantStad (Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond) en de waterschappen Noord-Brabant

Partners: Floris Alkemade Architect, LOLA Landscape Architects

Tags: BrabantStad, IABR, water, stad

Prijs: 10 € bij levering in België (of gratis af te halen in het kantoor van AW)

Bestellen: via info [​at​] architectureworkroom.eu