Voor een prospectief atelier werden internationale experts uitgenodigd om deel te nemen aan discussies en ontwerpsessies om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen die een antwoord kunnen bieden aan de grote uitdagingen van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik. Architecture Workroom Brussels organiseerde en modereerde de workshop.

Om een dynamische werksfeer te creëren en een productieve uitwisseling van terreinkennis en externe blik te stimuleren, werden de internationale experten Mark Brearley (London, UK), Ido Avissar (Paris, FR) en Thomas Sieverts (München, DE) geconfronteerd met lokale en regionale experten. Gedurende de tweedaagse workshop was ontwerpend onderzoek één van de methodes om ideeën uit te wisselen en te verbeelden. Discussies werden georganiseerd rond de kaarten van het gebied die de uitdagingen op het terrein ruimtelijk lokaliseerden.

De overkoepelende focus van het tweedaags atelier was het groenblauwe netwerk, het geheel van open ruimte, natuur en waterwegen, dat de Eurometropool verenigt over de grenzen van de drie gebieden heen. Drie benaderingen vormden de structuur van het atelier:

1. Next economy
Het atelier bestond uit twee economische denkpistes. Enerzijds werd de vraag gesteld hoe het belang van het blauwe netwerk en de impact hierop van het nieuwe Kanaal Seine-Noord een hefboom kan zijn voor economische ontwikkeling. En anderzijds hoe de ontwikkeling van een creatieve industrie kan plaatsvinden op sleutelplaatsen, gelinkt aan dit blauwe netwerk?

2. Productive landscape 
Kunnen we uit de nauwe relatie van agro-voedingsactiviteiten en het secundaire hydrologische netwerk denkpistes ontwikkelen voor een veerkrachtiger en geïntegreerder systeem, gebaseerd op innoverende praktijken?

3. Diffuse stad
De ambitie van het atelier was om ontwikkelingsscenario’s te schetsen die kunnen leiden tot een meer coherent systeem dat infrastructuren, plaatsen van tewerkstelling, plaatsen van kenniscreatie en actieve bevolking met elkaar verbindt.

Type: Atelier