Video Urban Economy, Victor Vroegindeweij, Tentoonstelling Bouwen voor Brussel, BOZAR, 2010. Waarom verdrijft de dominante stadsontwikkelingscultuur de lokale maakeconomie en de logistiek uit de stad? En dit terwijl in de steden de werkloosheidcijfers zo hoog zijn, en de stad bovendien de voornaamste afzetmarkt van goederen is?  
Publicatie Bouwen voor Brussel, Editions Parenthèses, 2012. Eén hoofdstuk van het boek was gewijd aan de vraag: hoe kan architectuur de lokale economie ondersteunen? Een nieuw en urgent werkveld lag open.   
Bridge, Gijs Van Vaerenbergh, Festival Kanal Play Ground, Brussel, 2014. De tijdelijke voetgangersbrug over het kanaal, naar een ontwerp van Gijs Van Vaerenbergh, verbindt de stad van de makers met de stad van de denkers.  
Atelier Brussels The Productive Metropolis, video, Storyrunner, 2016. Terwijl wij onze thuisstad Brussel vooral zagen als een stad met honderden problemen, noemde Brearley Brussel een city of miracles. In Brussel is, anders dan in andere Europese steden, nog heel veel industrie aanwezig, en, zo zegt Brearley: A Good City Has Industry!      
Installatiezichten 'IABR–2016-The Next Economy', 2016, IABR, Rotterdam. Foto: Filip Dujardin Gedurende drie maanden organiseerde de IABR bijna dagelijks lezingen, debatten, rondleidingen en ontwerpateliers. Op die manier konden we een breed publiek van beleidsmensen, professionelen, academici en studenten warm maken voor de nieuwe visie op de productieve stad.  
A Good City Has Industry, bezoekersgids, 2016. Bezoekersgids van A Good City Has Industry, met tien vuistregels om te bouwen aan de productieve stad.    
Fotoreeks 'Atelier Brussel', 2015, Brussel. Foto: Bas Bogaerts Anders dan veel andere Europese steden is er in Brussel nog veel bedrijvigheid en industrie ingebed in het stadsweefsel.   
Urban Metabolism of the Brussels Region - Interview met Olv Klijn of Fabric, 2016. Fabric beschouwt een stad als een levend ‘metabolisme’. Het einddoel is de creatie van een circulaire stad. Dat is een stad waar alle verschillende stromen optimaal op elkaar zijn afgestemd en zo weinig mogelijk kostbare grondstoffen, materialen en energie verloren gaan.   
Werkmodellen voor de Productieve Stad, design research, Plusoffice + WRKSHPS, Atelier Brussels, 2016. Hoe ontwerpen we ruimte voor de vele ondernemingen in de productieve wijken? De Tinker Tower maakt productie prominent zichtbaar in de publieke ruimte. Hij viert de industrie in de stad en geeft opnieuw fierheid aan het maken.    
De Lage Landen 2020-2100, publicatie, 2014-2017. In de publicatie De Lage Landen 2020-2100 kijken we een eeuw verder in de toekomst. Nieuwe productietechnologieën zoals CAD/CAM vormen een kans om de huidige logistieke keten van productie in lageloonlanden om te vormen tot een korte keten. Productie gebeurt voortaan op de plaats waar het nodig is en op het moment dat het nodig is.   
Animatievideo '(Re)productieve stad', AWB, tentoonstelling You Are Here, 2018. De transitie naar een circulaire economie vormt een kans om onze steden om te vormen tot circulaire en duurzame steden. De animatie toont hoe we die transformatie aan de hand van heel concrete projecten kunnen versnellen en de impact van economie op onze planeet kunnen terugdringen.  
Maarten Gielen, Rotor, interview, tentoonstelling You Are Here, 2018. Maarten Gielen is een van de pioniers in Europa op het vlak van de circulaire economie. Rotor oogst materialen uit te slopen gebouwen om ze elders te hergebruiken. De materialen blijven zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke toestand zodat zo weinig mogelijk energie verloren gaat.  
Circulaire (stads)havens, syntheserapport, 2019. In de transitie naar circulaire steden nemen onze havens een sleutelpositie in. Met de transitie naar een circulaire economie en de terugkeer van productie naar onze steden, zullen de havens een nieuwe functie krijgen: als energieproducenten, materialenbanken, recyclagewerven of als basis van nieuwe maritieme economieën.   
Kortrijk 2025. De stad die we kunnen willen, publicatie, 2018. In Kortrijk organiseerden we samen met het stadsbestuur een ambitieus participatietraject waarbij honderden burgers mee beslisten over de toekomst van hun stad. De vele verlaten industriële panden in de stad krijgen een nieuwe bestemming om de stedelijke economie van de toekomst een plaats te geven.    

Credits

Tekst: Roeland Dudal (AWB) en Joeri De Bruyn (Public Space)

Dit narratief is in grote mate gebaseerd op het onderzoek dat is ontwikkeld in het kader van het Atelier Brussel - Productieve Metropool.

Ateliermeester: Mark Brearley, Cities research group at London Metropolitan University en Kaymet, Londen

Partners: IABR, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de Provincie Vlaams-Brabant

Ontwerpteams: Plusoffice Architects/ WRKSHP collective, CENTRAL/ Eva Le Roi/ Maxime Delvaux, URA architects, Spacelab.be, Fabric/ ULB (LoUIsE and BATir)/ Circular Economy