Doel van het project Changing Cultures of Planning was om kennis te vergaren en uit te wisselen over de innovatie van grootschalige stedelijke transformatieprocessen in Europa. Dat gebeurde door middel van een onderzoek naar vijf stedelijke ontwikkelingen: in Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad en Bordeaux.

 

De publicatie Changing Cultures of Planning documenteert vijf stedelijke projecten die de Europese stadsplanning in nieuwe richtingen stuwde: AIR: de Kop Van Zuid in Rotterdam, Île de Nantes, Atelier Zuidvleugel in Nederland, Zürich-West en 50 000 Woningen in Bordeaux. Elk van deze vijf projecten had de ambitie om site-specifieke in plaats van generieke oplossingen te bieden voor urbane problemen en vraagstukken.

Aan de hand van de uitgebreide presentatie van deze projecten stelt Changing Cultures of Planning de huidige trend in vraag om stadsplanning te doen aan de hand van een voorgekauwd recept. De Europese stedelijke planning is geëvolueerd van een regelgevende, planmatige praktijk naar een meer project- en procesmatige transformatie van het stedelijk landschap. Deze evolutie in de stedenbouwkundige planningspraktijk heeft geleid tot een beleid dat opgevat werd als een alternatief voor een al te generieke en een al te weinig resultaatgerichte planning (zonering etc.). Vandaag kan dit beleid worden bekritiseerd omwille van haar evolutie naar een nieuwe, bureaucratische formule met procedures en regels. Door een standaardisatie van de planningsprocedure slaagt het stedelijk project er niet in om pertinente en specifieke antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen of om zich echt te engageren voor een complexe sociale en stedelijke context.

Nu vele publieke overheden geconfronteerd worden met een economische context die hen niet langer in staat stelt om standaardformules te volgen en hen dwingt om de huidige planningspraktijk te herzien, wil dit onderzoeksproject kennis vergaren over alternatieven, ter inspiratie voor de stedenbouwkundige praktijk, de politiek, private ontwikkelaars en stedelijke bestuursorganen.

Changing Cultures of Planning is een onderzoeksproject waaruit een boek voortkwam. Het boek is verkrijgbaar in de gespecialiseerde boekhandels en bij Architecture Workroom Brussels via info [​at​] architectureworkroom.eu
 

Type: Onderzoek, Publicatie

Jaar: 2012

Verdeler: Exhibitions International. ISBN 9789081953504

Initiatiefnemer: Architecture Workroom Brussels

Redactie: Nathanaëlle Baës-Cantillon, Joachim Declercq, Michiel Dehaene, Sarah Levy