De constructie van een brug tussen de gemeenten Molenbeek en Brussel was al lang een punt op de agenda van vele beleidsmakers waar geen werk van werd gemaakt. Om de evidentie van de verbinding aan te tonen, werd met BRIDGE een tijdelijke kunstinstallatie gerealiseerd in het kader van het vierdaagse Festival Kanal Play Ground.

BRIDGE is een tijdelijke installatie die twee zijden van de kanaalzone in Brussel met elkaar verbindt. Het werk bestaat uit twee torenkranen die horizontaal gelegd zijn en boven het water samenkomen. Resultaat: een betreedbare brug, die tegelijk een statement is over mobiliteit, verbindingen, publieke ruimte en stedelijkheid. Omdat de brug twee delen heeft, symboliseert ze de ontmoeting, die van passanten op de brug zelf, maar ook die van twee delen van Brussel.

De installatie verbindt niet alleen de twee kades langs het kanaal, maar wijzigt ook de relatie van die publieke ruimte – en dus ook van de voorbijgangers – met het water: het kanaal wordt een centraal plein. Daardoor is de brug niet enkel een nieuwe verbinding tussen twee publieke ruimtes, ze genereert ook op beide oevers een andere dynamiek. Gijs Van Vaerenbergh: “We willen aantonen dat je met industriële materialen op een snelle manier tijdelijke interventies kan doen en plekken in de stad kan verbinden.”

In 2017 en 2018 werd een verbeterde versie van BRIDGE ontwikkeld als scenografie voor Brussel Bad.

Type: Publieke interventie

Jaar: 2014

Initiatiefnemers: Platform Kanal vzw en Architecture Workroom Brussels

Partner: Gijs Van Vaerenbergh

Met bijdrages van: door toeleveranciers Sarens Kranen, Benelmat, e.a., Stad Brussel, het Kabinet van de Minister Pascal SMET en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit.