De stadswijk Kern Rechteroever in Aalst heeft op dit moment te kampen met een sociale en economische achterstand en wordt vaak op een negatieve manier gepercipieerd. Dit is enerzijds historisch gegroeid, maar anderzijds ook het effect van een veranderend stadslandschap. Aalst wordt steeds meer blootgesteld aan een grootstedelijke dynamiek waarbij het betaalbare maar laag kwalitatieve woningaanbod in de omgeving van het station een aantrekkingspool vormt voor nieuwe, minder kapitaalkrachtige inwoners. Deze nieuwkomers brengen een eigen, soms fragiele economie en handel met zich mee, die tussen de bestaande handelszaken in de omgeving van de Varkensmarkt neerstrijkt.

In 2012 vroegen de stadsdiensten strategische planning en ruimtelijke planning van de Stad Aalst gezamenlijk een conceptsubsidie stadsvernieuwing aan ter heropwaardering van de wijk Kern Rechteroever. Ze willen tot een meer geïntegreerde, integrale en duurzame visie komen voor de ruimere omgeving van de Moorselbaan en de carnavalshallen. En dat door middel van participatieve visievorming en een gebiedsgerichte projectaanpak. Architecture Workroom stelde samen met 51n4e – en ondersteund door experten van de Universiteit Antwerpen en adviesbureau Tractebel – een toekomstverhaal op voor de wijk.

Zeer veel stadsdiensten en socio-culturele verenigingen focusten in het verleden reeds op deze aandachtswijk, maar dit gebeurde weinig gestructureerd of projectmatig. Omdat traditionele stadsvernieuwingsstrategieën zoals publiek-private samenwerkingen hier niet noodzakelijk op dezelfde manier werken als in de grootsteden, is er nood aan een aangepast concept en stadsproject.

Het ontwerpteam stelt voor om de uiteenlopende ruimtegebruikers en uitdagingen zowel ruimtelijk als sociaaleconomisch te verenigen via een Common Ground, een gedeelde infrastructuur als een ruggengraat voor de wijk. Deze sterke éénvormige publieke ruimte grenst aan een aantal strategische ontwikkelingslocaties die dienen als motor voor vernieuwing in de wijk. Centraal in de omgeving van de Common Ground staan: zin voor initiatief, een sterker handelsapparaat, culturele en volkse activiteiten, voorzienende programma’s en een sterkere woonomgeving.

Slechts als we die verschillende facetten versterken en vernieuwen, en slechts als we erin slagen om ze aan elkaar koppelen tot één multifunctioneel stadsweefsel, kan het stadsproject voor de Kern Rechteroever een daadkrachtig en positief antwoord bieden op de verschillende noden en dynamieken.

Type: Conceptstudio, onderzoek

Themes: Community

Jaar: 2012

Opdrachtgever: Stad Aalst