Groenblauwe dooradering

Tien Vlaamse gemeenten nemen het voortouw in de praktijkontwikkeling rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie. Dat doen ze binnen de oproep ‘Groenblauwe Dooradering in de bebouwde ruimte', die deel uitmaakt van de Blue Deal van de Vlaamse Regering en het programma 'Vlaanderen Breekt Uit!' binnen het Open Ruimte Platform. Binnen het begeleidingstraject neemt AWB de rol van procesbegeleider op zich, met bijzondere aandacht voor het verhogen van de ambities van de projecten en het bundelen en ontsluiten van de opgedane kennis.

De gemeentes Menen, Harelbeke, Izegem, Geraardsbergen, Antwerpen, Vorselaar, Kontich, Landen, Boutersem en Genk zetten de volgende stap vooruit richting een minder verhard Vlaanderen, waar meer plaats is voor groen en blauw. Dankzij de oproep ‘Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’ gaan de gemeenten concreet aan de slag met klimaatadaptieve projecten, waarbij nieuwe kennis rond maatregelen, aanpak en samenwerkingen wordt opgebouwd en gedeeld. Zo spelen deze gemeenten een voorbeeldrol in ontharding en klimaatadaptatie. 

De bestaande lessen uit de twee generaties van Proeftuinen Ontharding zijn de basis voor Groenblauwe Dooradering. Daarbij is het de ambitie om ook moeilijkere kwesties onder de loep te nemen, zoals het voorkomen van toekomstige verharding of ruimtebeslag of het herdenken van financiële logica’s. Zo wordt er gewerkt aan coalitievorming en ambitieuze ontwerpvoorstellen tot en met toekomstbestendige uitvoering en beheer. 

In nauwe samenwerking met een groep van ontwerpbegeleiders, experten, onthardingsscanners en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid ondersteunt AWB de tien gemeenten om de nodige praktijk te ontwikkelen en om de opgedane kennis te bundelen. Zo werken we met een groeiende groep van partners richting een vermenigvuldiging van innovatieve strategieën rond klimaatadaptieve, groenblauwe inrichting.

More News