In samenwerking met de Stad Leuven en Leuven MindGate, met de steun van Flanders Technologie & Innovation, werken we mee aan de uitbouw van een maatschappelijke ontwerpruimte voor innovatie en transformatie in het historische stadhuis van Leuven: de studio. Het stadhuis staat voor een grondige renovatie vanaf 2025. Tijdelijk gebruik van de leegstaande tweede verdieping van dit prachtige pand biedt tot eind 2024 ruimte aan een experimenteel living lab. Het Future Generations Lab, getrokken door tien Leuvense jongeren, denkt na over de impact van sociale en technologische veranderingen op de toekomst van jobs. Dit resulteert onder meer in een take-over van het Stadhuis door de jongeren en een ruimer debat over innovatieve leer- en werkomgevingen in de context van het FTI by And& festival in maart 2024.

 

Het stadhuis is de hub en uitvalsbasis van waaruit de Leuvenaars de stad van morgen verbeelden en vormgeven. In het stadhuis verbinden we het heden met het verleden en de toekomst. De studio biedt als centraal onderdeel van de werking van het stadhuis een open kans en een uitnodiging om mee na te denken over de stad en haar uitdagingen. Door verschillende mensen, expertises en ideeën samen te brengen ontstaat innovatie. We nodigen daarom experten, organisaties, bedrijven en instellingen, maar ook burgers en verenigingen uit om samen opnieuw te verbinden, te experimenteren en te vernieuwen. In vele vormen en op vele plekken in de stad en de wereld wil de studio actief zijn, digitaal en analoog. In het voorjaar van 2023 ontwierp Wissel Architectuur Studio een setting voor gesprek en presentatie in het stadhuis. 

 

Future Generations Lab

Sinds oktober 2023 werkt een groep Leuvense jongeren vanuit de studio aan experimenten, die leiden tot debat, reflectie en nieuwe inzichten met betrekking tot de toekomst van jobs. Ons onderwijs en onze arbeidsmarkt staan onder druk. Steeds meer ‘nieuwe’ jobs raken niet ingevuld, steeds meer jongeren verliezen de connectie met het beschikbare opleidingsaanbod. De experimenten in de studio vertrekken vanuit zeer uiteenlopende leefwerelden, maar gaan allen op zoek naar de impact van veranderingen in de toekomst op de stad en de samenleving waarin jongeren zullen leven, leren en werken.

In dit Future Generations Lab brengen deze jongeren hun inzichten samen, in uitwisseling, in dialoog, in presentatie, in documentaire, in muziek, maar ook in ontwerpen, bouwsels, prototypes, fysiek of virtueel. De jongeren ontwikkelen hun ideeën met de hulp van experten, beleidsmakers en bedrijven, en laten hunexperimenten samensmelten in Future Fusion – een publieksevenement op zaterdag 16 maart met een fashion show, een hip-hop concert, community-activiteiten en artistieke en architecturale installaties in en om het Stadhuis.

 

De studio

De studio wil graag het model van haar werking en van de werkplaats toetsen aan de inzichten van andere innovatieve leer- en werkplekken. Zo ontstaat een internationaal netwerk van innovatieve werkplaatsen die samen Vlaanderen mee klaar maken voor de toekomst.

Op maandag 18 maart organiseren we in de studio een werkdag rond ‘leven, leren en werken in 2050’. Heel wat professionele sectoren staan voor grote veranderingen. Niet alleen technologische veranderingen zullen een grote impact hebben op hoe we gaan leren en werken in de toekomst, ook sociale innovatie voltrekt zich op vele plaatsen in Vlaanderen om betere samenwerkings-, leer- en werkvormen te vinden om de uitdagingen die op ons afkomen te beantwoorden. Op deze werkdag nodigen we innovatieve initiatieven uit binnen- en buitenland uit om mee na te denken over enkele topics binnen het Vlaamse transitieveld ‘Leven, leren en werken in 2050’.

We nodigen onder meer initiatieven uit die momenteel vernieuwend werk leveren op vlak van leer- en werkomgevingen. Her en der in Vlaanderen ontstaan nieuwe plekken van innovatie, die het debat over de transities in onze samenleving centraal stellen en ruimte bieden aan nieuwe leer- en werkvormen enerzijds, en aan nieuwe samenwerkingsvormen en praktijken anderzijds.