About
Medewerker

Emma Bierens

Emma Bierens (°1994, Gent) studeerde in 2018 af aan de Universiteit Gent als master in de ingenieurswetenschappen – architectuur, optie stadsontwerp en architectuur. Met haar masterproef ‘Ontwerpend onderzoek: het metropolitaan park in de stadsrand van Gent’, in samenwerking met Elke Duvillers, onderzocht ze de oostelijke stadsrand van Gent aan de hand van een atlas en ontwerpend onderzoek. De open ruimte diende als uitgangspunt om in te spelen op actuele maatschappelijke kwesties, zoals de waterproblematiek, mobiliteit en het stedelijke metabolisme. De masterproef kreeg verder vorm door deelname aan de expo en summerschool ‘Horizontal Metropolis: a radical project’ in BOZAR, Brussel (2018), in samenwerking met Studio Paola Viganò en A+ Architecture in Belgium. Deze bestaande expo van de Biënnale van Venetië 2016 kreeg voor haar Belgische versie drie Belgische casestudy’s: Gent, Val de Sambre en West-Brussel. De kaarten van de masterproef werden als basis gebruikt voor de Gentse atlas in deze expo en Emma’s kennis van veldonderzoeken diende als leidraad voor de interviews en dronebeelden die erin aan bod kwamen.

 

Sinds oktober 2018 werkt Emma bij Architecture Workroom Brussels. Ze ondersteunt verschillende programma’s, legt zich toe op regionale of lokale aanpakken en ze heeft een voorliefde voor projecten rond water. De interesse die ze tijdens haar studie ontwikkelde voor mapping en het ruimtelijk onderzoeken en verbeelden van maatschappelijke (klimaat)kwesties speelt een grote rol in haar werk bij AWB. Ze maakt actief gebruik van kaarten als documentatiemiddel en als onderzoekstool in de verschillende projecten waarbij ze betrokken is. Deze mapping gaat steeds gepaard met het zoeken naar ruimtelijke verbeeldingen, waarbij de verschillende kwesties die op tafel liggen aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast legt Emma zich toe op het ontwikkelen van inhoudelijke narratieven: ze zoekt naar heldere verhaallijnen die de vergaarde inzichten bundelen in duidelijke structuren.