Cover rapport Weerbaar Waterland

In de zomer van 2021 werd Wallonië getroffen door een heuse ‘waterbom’. Vlaanderen kon op het nippertje ontsnappen. Had de stormwolk zich verplaatst, dan kon de schade in Vlaanderen oplopen tot 8 miljard euro, zo becijferden IMDC en De Vlaamse Waterweg eind vorig jaar. Ministers Lydia Peeters (Mobiliteit en Openbare Werken, Open VLD) en Zuhal Demir (Omgeving, N-VA) mandateerden in december 2021 een groep van experts om een advies te schrijven rond hoogwaterbeveiliging. Het expertenpanel werd geleid door Nederlands Watergezant Henk Ovink en werd begeleid door De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en Architecture Workroom. 

Het resultaat van het panel is ‘Weerbaar Waterland’, een tienpuntenplan om Vlaanderen beter te beveiligen tegen overstromingen én droogte. Zoals de titel doet vermoeden, stopt dit rapport niet bij een advies rond dijkbescherming en paraatheid, maar roept het op tot actie op álle werven tegelijk: van hoofdwaterlopen tot de kleinste haarvaten, met daarbij grote aandacht voor alle mogelijke buffer- en infiltratiemethoden in de steden, dorpen en sponslandschappen. 

‘Als water niet de ruimte krijgt die het nodig heeft, dan maakt het die ruimte zelf, zoals vorige zomer is gebleken’, zo laat voorzitter Henk Ovink optekenen. Met het tienpuntenplan benoemt ‘Weerbaar Waterland’ niet enkel wat er nodig zal zijn om ons te weren tegen natte periodes in de toekomst, maar bepleit het ook een geïntegreerde aanpak waarbij veel aandacht gaat naar droogtemaatregelen – een grote uitdaging, zo bleek deze zomer. Het rapport focust daarbij op haalbaarheid en efficiënte uitvoerbaarheid en stelt daarom ook de nodige stappen, financieringsmogelijkheden, mandaten en leeromgevingen voor die ons daar kunnen brengen.

Lees het volledige rapport hier

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more