About
Medewerker

Hanne Mangelschots

Hanne Mangelschots (°1993, Turnhout) studeerde in 2016 af aan de KU Leuven als burgerlijk ingenieur-architect, optie stadsontwerp, en zet haar ontwerpende achtergrond in binnen een breed scala aan maatschappelijke thema’s. Ze zet in op het structureren van complexe opgaven om deze te vertalen naar begrijpelijke concepten en verhalen. Haar masterproef maakte een analyse van en ontwerphypothese voor de incrementeel gegroeide wijken in Guayaquil, Ecuador. Tijdens en vlak na haar studies deed zij werkervaring op in stedenbouwkundige en onderzoeksbureaus BUUR, Endeavour en Maat-ontwerpers. Sinds 2017 maakt Hanne deel uit van het AWB-team, waar ze voornamelijk betrokken is bij de culturele en strategische trajecten. Zo leverde ze een bijdrage aan de publicaties van de studie ‘Lage Landen 2020-2100. Een toekomstverkenning ’ en ‘Operatie Open Ruimte’. Tussen 2017 en 2018 was Hanne curator-assistent voor de inhoudelijke voorbereidingen en realisatie voor IABR–2018–THE MISSING LINK in Rotterdam en You Are Here 2018 in Brussel, waarbinnen ze o.a. de opstart van het internationale kennisuitwisselingsplatform ‘Delta Atelier’ begeleidde. Ondertussen ontwikkelt Hanne mee het concept, de coalitie en nodige ondersteuning om de innovatiewerkplaats De Grote Verbouwing structureel uit te bouwen. Binnen die setting timmert ze mee aan de initiatie van innovatieve innovatieprogramma’s, o.a. rond het thema ‘energiewijken’. Hanne is projectleider van het JPI Urban Europe-project “Cities4PEDs”. Daarnaast engageert Hanne zich binnen de Raad van Bestuur van Filter-Café-Filtré, een burgerinitiatief dat de omgeving en het netwerk van scholen bekijkt vanuit het standpunt van gezondheid, verkeersveiligheid, mobiliteit, klimaatbestendigheid en innovatie in het algemeen.