Landbouwers en natuurverenigingen slaan de handen in elkaar om open ruimte voor voedselproductie te vrijwaren en tegelijk te zorgen voor meer biodiversiteit en landschapskwaliteit. Bedrijven en burgers vangen collectief regenwater op om lange periodes van droogte te overbruggen. Een gemeentebestuur maakt samen met de bewoners plannen om het dorpsplein te ontharden en te zorgen voor verkoeling, rust en ontspanning. Het gaat niet vanzelf, maar dankzij inzet en volharding worden gedeelde belangen leesbaar gemaakt en aan elkaar gekoppeld in een sterke coalitie. Een geïntegreerd, ambitieus en toekomstgericht project legt de individuele belangen van al deze actoren in een nieuwe puzzel. Dat is de logica die het Open Ruimte Platform de voorbije tien jaar heeft herkend, aangescherpt en vermenigvuldigd. 

Open Ruimte Coalities maakt het portret van de groeiende praktijk van samenwerking in de open ruimte. Het boek bestaat uit vier delen, die telkens putten uit de ervaringen van 179 openruimteprojecten die de afgelopen tien jaar ondersteund of geïnitieerd zijn door (of betekenisvol waren voor) het Open Ruimte Platform.

In het eerste deel brengen we de diversiteit aan actoren, thema’s en werkschalen binnen deze 179 projecten terug tot tien toekomstverhalen over openruimtecoalities, geïllustreerd door kunstenaar Chloé Dierckx. Ze onthullen wat al deze projecten verbindt: de kracht van samenwerking in functie van de noodzakelijke verandering in tuinen, velden, wijken, dorpen, steden, landschappen en zelfs volledige stroomgebieden.

Het tweede deel benadrukt dat die verandering niet enkel beloftevol, maar ook mogelijk en zelfs aan de gang is. De fotoreportage door Bob Van Mol laat proeven van de werkzaamheden en realisaties op het terrein. Journalist Esmeralda Borgo zoomt in op vier inspirerende projecten en deelt het verhaal van de achterliggende sterkhouders, de ambities, het proces en de doorbraken. 

In het derde deel keren we de projecten binnenstebuiten. We delen de succesvolle en minder succesvolle ervaringen volgens tien sleutelvragen waarmee elke initiatiefnemer van een openruimteproject aan de slag kan. 

Het vierde en laatste deel maakt de inventaris van de 179 projecten. De kaartenreeks, samen met stemmen die getuigen over een praktijk van al doende leren, geeft een beeld van de vermenigvuldiging van openruimteprojecten in de voorbije tien jaar. 

Open Ruimte Coalities put zo uit 179 kleine en grote openruimteprojecten van de afgelopen tien jaar, en telt hun inzichten op tot ambitieuze toekomstverhalen en handvaten voor een volgende golf van projecten voor de Vlaamse open ruimte. Het boek kwam tot stand op basis van onderzoek, interviews met een diversiteit aan openruimtespelers en de 10 jaar lange ervaring van Architecture Workroom als aanjager en begeleider van het Open Ruimte Platform en diens programma’s. 

JAAR: 2023

UITGEVER: Architecture Workroom Brussels, Vlaamse Landmaatschappij, Public Space

AUTEURS: Lene De Vrieze, Griet Celen, Bram Vandemoortel, Joachim Declerck, Marie van Loon, Leonie Martens, Louisa Contipelli, Emma Bierens, Lars Vermeulen

FOTOREPORTAGE: Bob Van Mol

ILLUSTRATIES: Chloé Dierckx

GRAFISCH ONTWERP: Something Els

KOOP EEN EXEMPLAAR