Een gezonde bodem is de bron van alle leven op aarde. Maar omdat het onder onze voeten ligt, beseffen we dit niet altijd. Drie toekomstscenario’s verkennen hoe we als samenleving beter zorg kunnen dragen voor onze bodems.

Gezonde en levende bodems zijn van onschatbare waarde. Ze staan in voor een stabiele waterhuishouding, een gezonde voedselproductie en een rijke biodiversiteit. Weinig mensen beseffen vandaag hoe belangrijk de bodem is voor mens en natuur. Om de bewustwording over de bodem te versterken, heeft OVAM ‘Soil+Land Stewardship’ in het leven geroepen. Het initiatief wil een handelingsperspectief aanreiken aan alle actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met de bodem. Landbouwers, tuiniers, ondernemers, voedselconsumenten: we zijn allemaal bodemzorgers. Zorgen voor de bodem is zorgen voor toekomstige generaties.

Met een groep stakeholders over heel Europa werkten OVAM en ShiftN drie toekomstscenario’s uit.Architecture Workroom bracht ze in beeld. Ze verkennen de richtingen waarin Soil+Land Stewardship zich kan ontwikkelen tussen nu en 2050. Drie visualisaties nemen de lezer elk op een eigen manier mee in het verhaal. Een activistisch pamflet verbeeldt de sterke bottom-up gestuurde beweging van ‘Save Our Soils’. Een bordspel zet aan tot het herontdekken van de natuurlijke rijkdom in onze onmiddellijke omgeving en een strategische kaart geeft de continentale samenwerking weer tussen Europa en Afrika.

De drie toekomstscenario’s wijzen geen duidelijk te kiezen pad aan, maar tonen ons verschillende mogelijkheden. Ze helpen ons de consequenties van bepaalde keuzes door te denken. Aan de hand van de toekomstscenario’s wil OVAM het gesprek aangaan met stakeholders, potentiële bodemzorgers en partners, met als doel om bodemzorg als praktijk te verruimen.

Jaar: 2020-2021  
  
Opdrachtgever:  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)  

Partners: ShiftN

Meer informatie: hier