About
Voorzitter van de raad van bestuur

Michiel Dehaene

Michiel Dehaene (° 1971, Leuven) is hoofddocent stedenbouw aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent waar hij Stasanalyse en -ontwerp doceert. Hij behaalde de graden van Ingenieur Architect (KULeuven 1994), Master of Architecture in Urban Design (Harvard University 1997), Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, Architectuur en Stedenbouw (KULeuven 2002). Hij is een expert in de stadsvernieuwing en de vernieuwing van de stadsrand, de planningsgeschiedenis van verspreide verstedelijking, duurzame stedenbouw en voedsel planning. Hij is de voorzitter van de Vlaamse Jury voor Stadsvernieuwingsprojecten. Hij is medeoprichter van de Stadsacademie, een transdisciplinair co-laboratorium waar studenten, academici, stedelijke beleidsmakers en partners uit de civiele maatschappij samen onderzoek verrichten naar Gentse stedelijke duurzaamheidsvraagstukken. Zijn lange termijn onderzoek draait om de theoretische inbedding van stedenbouw in stads- en verstedelijkingstheorie en de ontwikkeling van een interpretatieve benadering van de stedenbouw die afstand neemt van de normatieve ontwerp theorie. Een belangrijke lijn in dit onderzoek is systematische ontwikkeling van stedelijke ontwikkelingsmodellen en territoriale strategieen die de agroecologische productie van voedsel ondersteunen. Met Chiara Tornaghi leidt hij het JPI SUGI Urbanising in Place project over de ontwikkeling van een Agroecologische Stedenbouw. 

Secretaris van de raad van bestuur

Véronique Patteeuw

Dr. Ir. Architect Véronique Patteeuw (° 1974, Borgerhout) is maître de conférence aan de Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille en gastprofessor aan de KULeuven. Ze was gastprofessor aan Harvard GSD, Rotterdam Study Abroad Program en doceerde onder meer aan de Columbia University New York, IIT Chicago en EPFL Lausanne. Sinds 2005 is ze de academische redacteur van OASE, Journal for Architecture. Het werk van Patteeuw richt zich op de geschiedenis en theorie van architecturale representatie en de geschiedenis en theorie van postmoderne architectuur. Haar doctoraat getiteld "Architects without Architecture" betwijfelde de rol van architecturale tijdschriften als ruimtes voor architecturale productie in het decennium voorafgaand aan 1968 aan de Ecole des Beaux-Arts (Parijs). Ze was onlangs co-redacteur van Critical Regionalism Revisited (NAi Publishers 2019), The Architecture of the Architecture Magazine (NAi Publishers, 2018) en Mediated Messages: Periodicals, Exhibitions and the Shaping of Postmodern Architecture (Bloomsbury, 2018). Momenteel doet ze onderzoek naar de collages van OMA als vormen van architecturale productie.

Penningmeester van de raad van bestuur

Bernard Sintobin

Bernard Sintobin (° 1952, Izegem) is van vorming burgerlijk ingenieur en vervolledigde zijn opleiding aan de Vlerickschool voor Management. Hij was 35 jaar actief in diverse industriële sectoren (textiel, brouwerij, verpakking) als commercieel directeur, algemeen directeur en gedelegeerd bestuurder, hoofdzakelijk in familiale en middelgrote ondernemingen. Parallel daarmee was hij als vrijwilliger geëngageerd in Amnesty International waar hij 7 jaar bestuurder was van Amnesty Vlaanderen en van 2009 tot 2015 lid van de International Board van Amnesty International. Als international treasurer was hij tevens voorzitter van het Finance & Audit Committee en van het Remuneration Committee. Van 2016 tot 2020 was hij zakelijk leider van Wereldmediahuis vzw, de uitgever van MO* Magazine. Daarnaast bekleedde hij diverse governance functies in de non-profit sector.

Raad van bestuur

Stijn Oosterlynck

Stijn Oosterlynck (° 1979, Izegem) is hoogleraar stedelijke sociologie aan de Universiteit Antwerpen (UA), waar hij les geeft over stedelijk onderzoek, armoede en sociale ongelijkheid. Stijn staat aan het hoofd van het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC), een onderzoekscentrum dat zich richt op sociologisch onderzoek naar milieu en sociale veranderingen. Hij is tevens voorzitter van het Antwerp Urban Studies Institute, een interdisciplinair onderzoeksplatform dat alle stedelijke onderzoekers van de UA samenbrengt. Hij doet onderzoek naar o.a. nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit in steden, stedelijke ontwikkelings- en planningspolitiek, sociaal evenwicht en segregatie, beleid van stedelijke diversiteit, lokale sociale vernieuwing, de herstructurering van de welvaartsstaat en maatschappelijke vernieuwing. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Collectief Goed en Rataplan vzw.

Raad van bestuur

Guy Gypens

Guy Gypens (° 1962, Herk-de-Stad) is momenteel Hoofd Podiumkunsten bij KANAL-Centre Pompidou in Brussel. Na het behalen van een master in economische wetenschappen en een MBA in marketing & human resource management was hij van 1987 tot 1991 zakelijk leider van de Beursschouwburg in Brussel. Van 1991 tot 2007 was hij algemeen directeur van Anne Teresa De Keersmaeker en haar danscollectief Rosas. Tegelijkertijd werkte hij enkele jaren als manager van theatergezelschap tg STAN en van het hedendaagse muziekensemble Ictus. Van 1996 tot 2000 regisseerde hij ook het Springdance Festival in Utrecht. Van 2007 tot 2019 was hij algemeen en artistiek directeur van het Kaaitheater in Brussel.