About
Voorzitter van de raad van bestuur

Michiel Dehaene

Michiel Dehaene (° 1971, Leuven) is hoofddocent stedenbouw aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent waar hij Stasanalyse en -ontwerp doceert. Hij behaalde de graden van Ingenieur Architect (KULeuven 1994), Master of Architecture in Urban Design (Harvard University 1997), Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, Architectuur en Stedenbouw (KULeuven 2002). Hij is een expert in de stadsvernieuwing en de vernieuwing van de stadsrand, de planningsgeschiedenis van verspreide verstedelijking, duurzame stedenbouw en voedsel planning. Hij is de voorzitter van de Vlaamse Jury voor Stadsvernieuwingsprojecten. Hij is medeoprichter van de Stadsacademie, een transdisciplinair co-laboratorium waar studenten, academici, stedelijke beleidsmakers en partners uit de civiele maatschappij samen onderzoek verrichten naar Gentse stedelijke duurzaamheidsvraagstukken. Zijn lange termijn onderzoek draait om de theoretische inbedding van stedenbouw in stads- en verstedelijkingstheorie en de ontwikkeling van een interpretatieve benadering van de stedenbouw die afstand neemt van de normatieve ontwerp theorie. Een belangrijke lijn in dit onderzoek is systematische ontwikkeling van stedelijke ontwikkelingsmodellen en territoriale strategieen die de agroecologische productie van voedsel ondersteunen. Met Chiara Tornaghi leidt hij het JPI SUGI Urbanising in Place project over de ontwikkeling van een Agroecologische Stedenbouw.