About
Raad van bestuur

Stijn Oosterlynck

Stijn Oosterlynck (° 1979, Izegem) is hoogleraar stedelijke sociologie aan de Universiteit Antwerpen (UA), waar hij les geeft over stedelijk onderzoek, armoede en sociale ongelijkheid. Stijn staat aan het hoofd van het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC), een onderzoekscentrum dat zich richt op sociologisch onderzoek naar milieu en sociale veranderingen. Hij is tevens voorzitter van het Antwerp Urban Studies Institute, een interdisciplinair onderzoeksplatform dat alle stedelijke onderzoekers van de UA samenbrengt. Hij doet onderzoek naar o.a. nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit in steden, stedelijke ontwikkelings- en planningspolitiek, sociaal evenwicht en segregatie, beleid van stedelijke diversiteit, lokale sociale vernieuwing, de herstructurering van de welvaartsstaat en maatschappelijke vernieuwing. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Collectief Goed en Rataplan vzw.