Het programma Bouwen voor Brussel wil het debat over de stedelijke ontwikkeling van Brussel voeden, nieuwe expertise vergaren én het brede publiek engageren in de transformatie van hun stad. Brussel wordt geconfronteerd met een enorme demografische groei, werkloosheid, mobiliteitsproblemen en een tekort aan publieke voorzieningen zoals scholen of sportinfrastructuur. Bouwen voor Brussel brengt de grote maatschappelijke uitdagingen van Brussel in kaart en onderzoekt hoe architectuur en stedenbouw hierop een antwoord kunnen bieden.

 

 

 

 

 

Het programma Bouwen voor Brussel is in 2010 opgestart in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nodigde Architecture Workroom Brussels uit als curator van de tentoonstelling Bouwen voor Brusselin het Paleis voor Schone Kunsten.

De tentoonstelling betoogt dat een krachtig architecturaal en stedenbouwkundig beleid een antwoord kan bieden op maatschappelijke problemen. In de zoektocht naar oplossingen richt Bouwen voor Brussel de blik op andere grote Europese metropolen. Steden zoals Madrid, Zürich, Hamburg of Rotterdam voerden de afgelopen jaren een krachtdadige politiek om de stad te moderniseren en leefbaarder te maken. Aan de hand van maquettes, films, plannen en foto’s toont de expo een selectie van projecten van Rem Koolhaas / Office for Metropolitan Architecture, Peter Zumthor, MVRDV, Lacaton & Vassal, Christ & Gantenbein en Office Kersten Geers David Van Severen. Tegelijk onderzoekt de tentoonstelling de mogelijke betekenis van deze visies en projecten voor de belangrijkste Brusselse uitdagingen.

Parallel aan de expo is in samenwerking met de Staatssecretaris voor Stedenbouw Emir Kir een reeks rondetafelgesprekken opgezet. De workshops zetten vijf grootstedelijke uitdagingen van Brussel op de agenda: 
1. Hoe vertalen we de woningnood in een strategisch toekomstproject?
2. Hoe kunnen publieke voorzieningen de stad transformeren?
3. Hoe kan architectuur de lokale economie ondersteunen?
4. Hoe integreren we de mobiliteitsinfrastructuur in het stedelijk weefsel?
5. Welke vorm geven we aan de stad van morgen?
Bovendien bevroegen de workshops telkens de rol die architectuur en stedenbouw hierin kunnen spelen. Sleutelfiguren van stedenbouwkundige processen uit heel Europa wisselden hun expertise uit en deelden hun opinie met Brusselse actoren.

 

 

 

 

Type: tentoonstelling

Jaar: 2010

Opdrachtgever: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Coproductie: BOZAR

Curator: Architecture Workroom Brussels

Mediapartner: A+ Belgian Journal of Architecture

Deelnemende praktijken: Alexandre Chemetoff, Christ & Gantenbein, Xaveer De Geyter, EM2N, FOA, Édouard François, Grafton Architects, Zaha Hadid, KCAP, Rem Koolhaas, Lacaton & Vassal, Jean Nouvel, Phalt Architekten, Bernardo Secchi, Peter Zumthor and many others

Vormgeving: Prem Krishnamurthy en Chris Wu, Wkshps, New York

Scenografie: V+, Brussels