Voor de conceptbegeleiding van het stadsvernieuwingsproject Revitalisering Zeebrugge stelde Stad Brugge een ontwerpteam aan, bestaande uit 51N4E, Tractebel, Rebel, Simply Community en Architecture Workroom Brussels. Een van de grote problemen in Zeebruge is dat het dorp door de uitbouw van de haven uiteengevallen is in vier woonbuurten. Het zeer drukke havenverkeer werpt barrières op tussen de wijken en bedreigt de leefbaarheid. Andere uitdagingen voor Zeebrugge zijn: klaarheid scheppen in het bestaande kluwen van processen en projecten, de relatie tussen wonen en de haven versterken, en meer kwalitatieve publieke ruimte creëren.

De doelstelling van de studie is om op lange termijn een visie te ontwikkelen die moet resulteren in een betere band tussen de vier wijken onderling en hun samenhang met de haven. Dit gekoppeld aan een realistische toekomstvisie voor de stapsgewijze opwaardering van Zeebrugge. De studie schept een omvattend toekomstkader om Zeebrugge stelselmatig te transformeren, waardoor logischerwijs ook andere knelpunten minstens zullen verminderen.

De hoofdconclusie uit deze studie is dat Zeebrugge meer is dan een industriële en logistieke haven. Het heeft nog steeds de potentie om opnieuw een aantrekkelijke plek worden om naast te werken ook te wonen en te vertoeven, om te leven en te beleven. Realistisch gezien is dit een ambitie op lange termijn en deze studie is als het ware een handboek voor de komende beleidsperiode(s) om stelselmatig, maar consequent en coherent, initiatieven te nemen in Zeebrugge. Het is ook de basis om de komende jaren voorstellen verder uit te werken op projectniveau.

In de wedstrijdfase van dit traject stelde het ontwerpteam vier mogelijke toekomstvisies voor: Zeebrugge als stad, Zeebrugge als kustplaats, Zeebrugge als werkplaats en Zeebrugge als polder. Deze opties voor een nieuwe zeesluis werden grondig onderzocht tijdens de studie. Deze toekomstvisies zijn mogelijke lezingen van Zeebrugge die elk vertrekken vanuit een kwaliteit die vandaag reeds aanwezig is, maar die op een langere termijn verder geactiveerd of versterkt kan worden. Welke optie ook geselecteerd wordt, er wordt in ieder geval gezocht naar een positief herontwikkelingsverhaal, een sterk toekomstverhaal dat een kader biedt voor de verschillende ontwikkelingen van Zeebrugge.

Type: Conceptstudie

Jaar: 2018

Opdrachtgever: Stad Brugge

Partners: 51N4E, Tractebel, Rebel, Simply Community