About
Medewerker

Jasmien Wouters

Jasmien Wouters (1989, Leuven) studeerde in 2012 cum laude af als architecte aan KU Leuven Faculteit Architectuur (Sint-Lucas Campus Gent). Zij was genomineerd voor de prijs voor jonge architecten. Sinds 2012 heeft zij als architecte praktijkervaring verworven bij het opvolgen van ontwerp- en uitvoeringsfases voor grote en middelgrote projecten, dit zowel bij het architectenbureau Petra Gipp in Stockholm als vijf jaar bij Dierendonckblancke architecten in Gent. Ze werkte onder andere mee aan de realisatie van het Ontmoetingscentrum in Kasterlee en de wedstrijd Brandweerkazerne Kiel in Antwerpen.

 

Vanuit die ervaring maakte Jasmien de overstap naar Architecture Workroom Brussels, waar ze als projectleidster werkte aan onder meer de trajecten IABR–Atelier Rotterdam en Atelier Noordwijk, Brussel. In beide trajecten werd via ontwerpend onderzoek onderzocht hoe de energietransitie als hefboom ingezet kan worden om tot een in alle opzichten duurzame samenleving te komen: economisch, ecologisch en sociaal. Verder is ze binnen AWB betrokken geweest bij de ontwikkeling van stadsprojecten waar de methodologie voor multifunctioneel ruimtegebruik en de inbedding in de omgeving belangrijke invalshoeken zijn. Zo werkt zij momenteel aan de oproep ‘Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek’ in Brussel. Daarnaast is zij ook betrokken bij de verkenning naar een toekomstgericht kader voor kwalitatief en haalbaar wonen. Tevens werkt zij momenteel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Brugge als leidraad voor keuzes in de manier waarop Brugge de komende decennia zijn ruimte gaat gebruiken, inrichten, organiseren en ordenen.

 

Jasmien werd meerdere malen gevraagd als jurylid voor masterproeven over architectuur en stedenbouw (2014-2019). Sinds 2019 is zij tevens praktijkassistent architectuurontwerp (master) aan de KU Leuven Faculteit Architectuur Campus Brussel en Gent.