About
Medewerker

Alice Devenyns

Alice Devenyns (°1996, Asse) behaalde in 2018 haar masterdiploma in Geschiedenis aan de Universiteit Gent, met een bijzondere interesse in de filosofie van herinnering en de link met (publieke) ruimte. Voor haar masterproef deed ze onderzoek naar kunst en memorialen in de publieke ruimte in Kaapstad, en hoe deze verweven zijn met (de herinnering) aan het sociaal-ruimtelijke weefsel ten tijde van de Apartheid. Deze masterproef zette haar aan om in 2019 de MSc Urban Studies te volgen aan het University College London Department of Geography en The Bartlett School of Architecture. Hier kreeg ze de kans om te werken op het snijvlak van critical urban theory, stedenbouw en stadsontwerp, en leerde ze over processen van gentrificatie en sociale verdringing, (bottom-up) praktijken van stedelijke vernieuwing, processen van samen stad maken, de financialisering en privatisering van stedelijke ruimte, modellen voor sociale en betaalbare huisvesting etc. Voor haar masterproef baseerde ze zich op participatief actieonderzoek met een Londense activistische groepering die de herontwikkeling van sociale wijkinfrastructuur tot privaat woonproject wilde bevechten door het proberen verkrijgen van een bouwvergunning voor een alternatief ontwerpvoorstel. Ze onderzocht de potenties van bottom-up ruimtelijke praktijken voor radicaal inclusieve stedenbouw. Na haar opleiding werkte ze mee aan een co-creatief onderzoek van The Bartlett School of Planning naar het belang van sociale impact evaluaties in processen van stedelijke vernieuwing van sociale huisvestingswijken. In 2020 ging ze aan de slag bij Common Ground, gespecialiseerd in het geven van strategisch advies en het begeleiden van betrokkenheid van belanghebbenden, burgerparticipatie en cocreatie in maatschappelijke en stedelijke transformatieprojecten. Bovendien schreef ze reeds voor het online MO Magazine.  

 

Sinds 2021 maakt Alice deel uit van het AWB-team, waar ze betrokken is bij culturele trajecten, beleidsplannen en Visitaties van beleidsinstrumenten, en projecten rond sociale infrastructuur en publieke ruimte. Als sociaal stedelijke geografe wil ze sociaal-ruimtelijke analyse en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethodes inzetten om sociaal-maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen aan te pakken in de praktijk. Ze zet zich in voor meer inclusieve en collectievere vormen van stad maken, die resulteren in inclusievere en collectievere stedelijke ruimte. Bewoners en gebruikers activeren als lokale experten met gesitueerde kennis over hun alledaagse leefomgeving is hierbij van ultiem belang. In het project Schoolstraten van de Stad Brussel gaat ze deze uitdaging aan. Daarnaast schrijft ze graag mee aan culturele trajecten, zoals De Grote Verbouwing.