About
Medewerker

Sara Leroy

Sara Leroy studeerde in september 2020 af aan de Universiteit Gent als master in de ingenieurswetenschappen en architectuur, met als afstudeerrichting stadsontwerp en architectuur. In haar masterproef ‘Denkbeelden over de gevel: een hedendaags vraagstuk’ onderzocht ze de relatie tussen architectuurtheorie en -kritiek en de hedendaagse vraagstukken die aan de orde zijn in de architectuur- en ontwerppraktijk in Vlaanderen.

Sinds augustus 2020 werkt Sara als inhoudelijk medewerker bij Architecture Workroom Brussels. Hier wil ze haar kennis rond architectuur koppelen aan een bredere interesse in sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Als ontwerper en onderzoeker zal ze bijdragen aan de ontwikkeling van de culturele manifestatie in het kader van De Grote Verbouwing 2020-2030. Binnen dit project verzamelt, bundelt en analyseert Sara bestaande en lopende cases en onderzoek, om mee te schrijven aan sprekende narratieven rondom verschillende ‘toekomstplekken’: de nieuwe typeomgevingen waar opgaven rond energie, mobiliteit, water en zorg samenkomen. Daarnaast zal Sara mee de grafische vertaling maken naar specifieke cultuurproducten zoals cartografie, tekeningen en video’s. Op die manier legt ze mee de basis voor het publieks- en werkprogramma, met als doel een reeks concrete actietrajecten te lanceren.