About
Algemene vergadering

Géry Leloutre

Géry Leloutre (° 1979, Brussel) is architect (ISAVH 2002) en stedenbouwkundige (KULeuven 2006) bij Karbon', het Brusselse studiebureau dat hij mee oprichtte. Hij doceert tevens aan de faculteit Architectuur van de ULB. In 2007 leidde hij het Brusselse stedenbouwkundige tijdschrift BrU en richtte hij tegelijkertijd AWB op. Hij brengt onderzoek en praktijk continu onder de aandacht en denkt via stedelijke kristallisatie en het dynamische karakter van verstedelijkingsprocessen kritisch na over verstedelijking als vakgebied. Als specialist in naoorlogse stadsbouw neemt hij ook deel aan de coördinatie van een onderzoeksprogramma naar verstedelijking in de Democratische Republiek Congo.