De Waddenzee is het grootste waddenecosysteem ter wereld, vol natuur en cultuur. Tegelijkertijd zijn de gevolgen van klimaatverandering hier een dagelijkse realiteit. Het gebied is daarmee de ideale test-site voor de Water as Leverage­-methode. Het call book Water as Leverage – Wadden beschrijft de stand van zaken in zeven gebieden rond de Waddenzee, brengt de uitdagingen in kaart en legt het pad aan richting klimaatrobuuste oplossingen.

Water wordt vaak gezien als bedreiging, waar we ons tegen moeten weren. Dat water zoveel invloed heeft op onze leefwereld, kunnen we echter ook interpreteren op een positieve manier. Water kan een katalysator zijn voor ruimtelijke, sociale en klimaatgerelateerde processen. Een goede relatie en omgang met water zorgt bijvoorbeeld voor het herstel van biodiversiteit, biedt ons meer ademruimte en maakt de bodem gezonder. De Water as Leverage-aanpak beschouwt water dan ook niet als bedreiging, maar juist als hefboom.

De Waddenzee was de ideale volgende testsite voor de Water as Leverage-methode, die eerder al werd toegepast op de waterproblematiek in drie Aziatische kust- en deltasteden. Dit is het grootste waddenecosysteem in de wereld, verspreid over Nederland, Duitsland en Denemarken. Het gebied zit vol met natuurlijke en culturele kwaliteiten, biodiversiteit en mogelijkheden voor water. Tegelijkertijd is het een plek waar de gevolgen van klimaatverandering een dagelijkse realiteit zijn: zware regenval in korte periodes, temperatuurverhoging en de stijging van het zeepeil zijn er urgente problemen. Deze uitdagingen staan daarnaast parallel aan andere vraagstukken, zoals toerisme, conservatie van erfgoed en verschillende transities in de havengebieden. Hoe kunnen we de Waddenzee beschermen én de rijkdom van de Waddenzee weer doen herleven? De Waddenzee vraagt om actie!

Zeven lokale gemeenschappen maakten onderdeel uit van Water as Leverage – Wadden: Texel, Terschelling en Harlingen in Nederland, Emden in Duitsland en Ribe, Esbjerg en Fanø in Denemarken. Het recent gepubliceerde Setting the Scene-document gaat in op de gedeelde en individuele uitdagingen waar de gemeenschappen voor staan en presenteert de behoeftes en focus voor een aanpak.

Lees nu het volledige call book

More News