Brussels Building Awards 2023

Op dinsdag 14 maart 2023 ontving Architecture Workroom Brussels de Pioneer Award van de Belgian Building Awards 2023. Deze prijs – in een organisatie van Palindroom/Architectura en Batibouw – wordt uitgereikt aan een individu of organisatie die een pioniersrol vervult. De winnaar pioniert door op de zaken vooruit te lopen en als een van de eerste zijn nek uit te steken voor een ideaal dat de architectuur ten goede zal komen.

De jury verkoos Architecture Workroom Brussels vanwege “de positieve en aanstekelijke energie waarmee ze burgers, overheden en ondernemers samenbrengen om te werken aan kwalitatieve veranderingen.” Met de Pioneer Award treden we in de voetsporen van inspirerende organisaties en praktijken als RE-ST, Vlaanderen Circulair en BC materials.

We zijn in het bijzonder vereerd en verheugd dat we deze erkenning krijgen in een context van de brede architectuursector en de bouwwereld. Dit toont aan dat de impact op de dagelijkse praktijk van het ontwerpen en bouwen van onze leefomgeving, zoals we die in onze missie nastreven, reëel en waardevol wordt ingeschat.

We zien dit vooral als stimulans om met het volledige team te blijven innoveren om de noodzakelijke transities op de publieke agenda te zetten en concreet te laten landen in de projecten waarvan wij vinden dat ze nodig zijn.

Het spreekt voor zich dat we deze erkenning enkel te danken hebben aan het engagement en de inzet van alle huidige en voormalige medewerkers van het Architecture Workroom team, alsook aan de steun van alle (voormalig) leden van onze raad van bestuur. We zien onszelf als een workroom voor collectieve intelligentie van onze teamleden en externe partners – deze award is dan ook een gedeelde, voor iedereen die aan AWB heeft bijgedragen. Bedankt voor al jullie pionierswerk! 

In het kader van de Belgian Building Awards publiceerde Palindroom/Architectura een podcast. Hierin gaat Hanne Mangelschots in gesprek met Maarten Vanbelle (Atelier Vens Vanbelle) en Joost Raes (Carton 123), met afwegingen over woonkwaliteit in rijwoningen, intergenerationeel wonen in verkavelingen, (collectieve) verbouwingen, wonen in de stad en gemengd gebruik.

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more