Cities4PEDs Deep Dive in Brussel, november-december 2022

Hoe kunnen we wijken veranderen in (Positieve) Energiewijken (‘Positive Energy Districts’, PEDs), die meer energie produceren dan ze verbruiken en een positief effect hebben op de buurt? Energiewijken maken een cruciaal deel uit van het proces om onze steden klimaatneutraal te maken en, daarmee, leefkwaliteit te verhogen en lokaal co-eigenaarschap te stimuleren. Momenteel naderen we het einde van Cities4PEDs, een tweejarig onderzoeksproject gecoördineerd door Architecture Workroom, dat deel uitmaakt van Joint Project Initiatives (JPI) Urban Europe.

In het traject werken de steden Brussel, Wenen en Stockholm samen met experts op het gebied van onderzoek, innovatie en burgerparticipatie. Samen onderzoeken we hoe steden zich kunnen aanpassen en bestaande plannings- en implementatie-instrumenten kunnen gebruiken om ambitieuze stedelijke ontwikkeling op wijkschaal te realiseren.

De afgelopen twee jaar bezochten we drie ambitieuze Europese steden om hun lokale casussen te bestuderen. Na Stockholm en Wenen vond de laatste ‘deep dive’ plaats in Brussel, van 29 november tot 2 december 2022.

Samen met het internationale team namen we de dynamieken in de Brusselse Noordwijk onder de loep, met lokale praktijken als voorbeelden: de renovatie van Zinneke door OUEST architecture en ROTOR, het opkomende woonproject rond het Zennepark door Community Land Trust Brussels en het socioculturele programma voor de sociale woningen rond de Laekense Haard van CityMine(d). Al deze projecten focussen op de uitdaging om lokale productie te verhogen en energieverlies in deze hyperdiverse buurt tegen te gaan. Wat betekenen zulke transformaties voor inwoners en hun actiecapaciteit op wijkniveau?

De resultaten van twee jaar Cities4PEDs worden gebundeld in een handboek voor Positieve Energiewijken, getiteld "POWERING THE ENERGY TRANSITION AT THE DISTRICT LEVEL, a practical guide for local initiators”. De deep dive helpt ons om de conclusies voor het handboek verder aan te scherpen en fysieke voorbeelden te vertalen in toepasbare tools. Momenteel zitten we in de laatste fase voor het handboek en kijken we uit naar publicatie in maart/april 2023.

More News