10 years Architecture Workroom, 2013: Open Space Platform
De open ruimte werken

Credits

Interview ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Architecture Workroom

Geïnterviewde: Griet Celen (Vlaamse Landmaatschappij) 
Client: Vlaamse Landmaatschappij
In samenwerking met: Bovenbouw Architects

Interview en production: Els Vervloesem en Lies De Meyer 
Copy editing: Joeri De Bruyne (Public Space)
Montage: Jonathan Ortegat —  Muziek: Wild Wild Ambient Boys
Beelden: Tim Van de Velde, Bovenbouw Architects