Retabel 'Smarter Agro'

Het Open Ruimte Platform is ontstaan vanuit een gezamenlijke zoektocht naar hoe we in de toekomst beter met de open ruimte kunnen omgaan. Niet als de restruimte van een verstedelijkt landschap, maar als een hefboom voor duurzame ontwikkeling. De Vlaamse Landmaatschappij nam hiervoor het initiatief, met een prikkelende toekomstverkenning om 25 jaar landinrichting te vieren. Zes retabels verbeelden de toekomst van de open ruimte. Dit vormde het startschot van wat ondertussen is uitgegroeid tot een breed gedragen maatschappelijke platformwerking.

Retabel 'Landschapsbouw' 1 MB
Retabel 'Smarter Agro' 3 MB
Retabel 'Smarter Agro' 1 MB
Retabel 'Ambitieuze Landschappen' 2 MB
Retabel 'Open Ruimte Infrastructuur' 2 MB
Retabel 'Stadsrandbouw' 2 MB