Het vraagstuk van het beheer en het onderhoud van de publieke ruimte wordt vaak nog onderbelicht tijdens het ontwerpproces. Dit terwijl de levensduur van de publieke ruimte valt of staat met een goed beheers- en onderhoudsplan. Met het ambitieuze stadsontwikkelingsprogramma ‘7 Stadsprojecten’ wil Rotterdam zijn publieke ruimte opwaarderen. Architecture Workroom Brussels ondersteunt de stad bij het opzetten van een leer- en testomgeving voor de implementatie van ‘Stadsbeheer 2.0’.

In de ‘7 Stadsprojecten’ worden verschillende soorten openbare ruimten zoals water- en hoogteparken, pleinen en boulevards grondig aangepakt. De bedoeling is om de grote transitievraagstukken aan te pakken door de stad duurzamer, groener, klimaatrobuuster en inclusiever te maken.

 

Het werken aan de stad stopt niet na de ontwerp- en realisatiefase. Ook lange tijd erna heeft de publieke ruimte beheer en onderhoud nodig. Om zowel op het niveau van beheer als ontwerp efficiënter te werk te gaan, zet de afdeling Stadsbeheer een traject op met als motto ‘beherend ontwerpen is ontwerpend beheren’. Hoe kunnen de stadsdiensten in de toekomst de methoden ontwikkelen om zowel te ‘beherend ontwerpen’ als ‘ontwerpend beheren’? Hoe kan een structurele samenwerking tussen de afdelingen Stadsbeheer en Stadsontwikkeling vorm krijgen?

 

Architecture Workroom ondersteunt in dit traject Stadsbeheer Rotterdam in het opzetten van een leer- en testomgeving om de samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten te verbeteren. De ‘7 Stadsprojecten’ vormen het vliegwiel om samen met Stadsbeheer en Stadsontwikkeling te bouwen aan een ‘Stadsbeheer 2.0’ door het onmiddellijk in de praktijk te testen. In een reeks ateliers, de een gericht op de beheeropgaven binnen de ‘7 Stadsprojecten’ en de ander op de veel voorkomende vernieuwingsopgaven in de naoorlogse uitbreidingswijk Reyeroord, wordt gekeken hoe beide stadsdiensten hun rol kunnen herdenken en samen kunnen werken aan de nieuwe gedeelde opgaven  die hun plek en ruimte dienen te vinden in de stad. De inzichten uit deze ateliers bundelen zich in aanbevelingen en werksporen voor een Rotterdams stadsbeheer van de toekomst.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam - Stadsbeheer

Jaar: 2020-2021