About
Directeur

Joachim Declerck

Joachim Declerck (1979, Kortrijk) studeerde af aan de Universiteit Gent als ingenieur‐architect. Later volgde hij de internationale postdoctoraalopleiding aan het Berlage Instituut in Rotterdam. Hij bleef van 2005 tot 2010 verbonden aan dit instituut, waar hij vanaf 2008 het professionele onderzoeks‐ en ontwikkelingsprogramma leidde. Hij was namens het Berlage Instituut co‐curator van de 3de IABR, Power – Producing the Contemporary City (2007) en van de tentoonstelling A Vision for Brussels – Imagining the Capital of Europe (2007).

 

De rode draad in Joachims werkzaamheden is de inzet van ontwerp en ruimtelijke ontwikkeling als hefbomen voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke transities. In 2010 richtte hij samen met Roeland Dudal de Europese denk‐en‐doetank Architecture Workroom Brussels (AWB) voor innovatie op het vlak van architectuur, stedelijke en territoriale ontwikkeling op. AWB is bedoeld als platform om de ruimte en condities te scheppen voor vernieuwende architectuur en ontwerpend onderzoek. Daarbinnen focuste hij op langere strategische werklijnen zoals visionaire woningbouw, productieve landschappen, zorgzame buurten en de productieve stad.

 

Joachim was curator van de tentoonstelling Bouwen voor Brussel – Architectuur en Stedelijke Transformatie in Europa (2010). Hij was lid van het curatorteam van de 5de IABR, Making City (2012), van het Belgische paviljoen op de 13de architectuurbiënnale van Venetië,getiteld The Ambition of the Territory (2012), van de dubbelbiënnale IABR–2018+2020 The Missing Link / You Are Here (2018) en van de Brussels Urban Landscape Biennale: Rising Waters (2018). Hij was als ateliermeester betrokken bij verschillende IABR–Ateliers: Atelier Brabantstad (2012), Atelier Utrecht (2016), Atelier Rotterdam (2017), Atelier Oost‐Vlaams Kerngebied (2017). Joachim nam – al dan niet binnen dat curatorschap – de rol op van programmator en moderator, bijvoorbeeld tijdens Atelier Vlaanderen als Ontwerp (2012-2013), de sessies Designing the Future (2016-2017) en de sessies World Transformation (2018). Daarbinnen droeg hij vanuit ontwerpend onderzoek en kennisdeling bij aan het brede maatschappelijke debat, aan de professionele praktijk en kennisontwikkeling, en aan de vernieuwing van stadsontwikkeling en beleid. Via het Open Ruimte Platform en de Open Ruimte Beweging ontwikkelde Joachim mee de methodiek voor het uitzetten van transformatieprogramma’s. Het programma Water+Land+Schap (2017) is daarvan het eerste operationele voorbeeld, gevolgd door de Proeftuinen Ontharding (2018, 2019) en de Proeftuinen Droogte (2019).

 

Joachim is sinds 2014 gastprofessor aan de Universiteit Gent (BE).