About
Lead Expert

Els Vervloesem

Els Vervloesem (°1978, Leuven) is architect, onderzoeker, publicist en partner bij Architecture Workroom Brussels. Ze studeerde in 2001 af als architect aan het Henry van de Velde Instituut in Antwerpen en voltooide in 2004 de postinitiële masteropleiding Human Settlements aan de KU Leuven. Van 2001 tot 2005 werkte ze als zelfstandig architect bij verschillende architectuurbureaus, onder meer bij Luc Deleu en B-architecten. Vanaf 2006 was ze als onderzoeker en docent verbonden aan de OSA-onderzoeksgroep van de KU Leuven en aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. In 2019 rondde Els haar doctoraatsonderzoek af over de complexe interactie tussen stedenbouw en bottom-up stadsontwikkeling, met een focus op migratie en de bijbehorende in- en uitsluitingsprocessen. Sinds 2015 werkt ze als partner in Architecture Workroom Brussels.

Els werkt doelbewust op het snijvlak van theorie en praktijk. Ze benadert architectuur, stedenbouw en ruimtelijke transformatieprocessen expliciet vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief. Naast wetenschappelijk onderzoek rond publieke ruimte, (sociale) huisvesting, stedelijke tussenruimtes en de agency van diverse soorten stadsmakers wil ze via haar werk bij Architecture Workroom Brussels actief bijdragen aan het in de praktijk vertalen van noodzakelijke veranderingsprocessen. Het zwaartepunt van haar werk bij AWB ligt op sociaal-ruimtelijke studies. Hiervoor werkt ze in telkens wisselende verbanden samen met ontwerpers, stedenbouwkundigen, sociologen, pedagogen en antropologen. Als projectbegeleider is Els trekker van diverse projecten en trajecten. Daarin worden grote maatschappelijke uitdagingen op het vlak van verstedelijking, demografische ontwikkelingen en zorg- en welzijnsvraagstukken gekoppeld aan fijnmazig onderzoek en een procesgerichte benadering. Bijzondere aandacht gaat naar kwalitatief ontwerp en de betrokkenheid van de vele partijen die deel uitmaken van de stad. Via debatten en publicaties zwengelt Els mee het maatschappelijke debat aan, met een specifieke focus op de rol van ontwerp. Ze begeleidt ook lokale overheden, publieke en private bouwheren bij de uitwerking van complexe projecten en processen op diverse schaalniveaus (gebouw, wijk, stad, regio) om vanuit een onderbouwde visie en gedeelde ambities ruimte in te zetten als hefboom voor maatschappelijke verandering.