About
Medewerker

Leonie Martens

Leonie Martens (°2000, Ronse) vervoegt sinds september 2023 het team van AWB als inhoudelijk medewerker. Ze is geïnteresseerd in de rol van architectuur in sociaal-maatschappelijke vraagstukken, waarbij niet enkel gekeken wordt naar ‘wat is’ maar ook naar ‘wat (nog) niet is’. Als ontwerper en onderzoeker werkt ze mee aan verschillende projecten, zoals de eindredactie voor de publicatie van het Open Ruimte Platform en het Living Lab Herk en Mombeek. Binnen het Living Lab komen lokale kennis en onderzoek samen, over verschillende sectoren heen. Leonie zal hier mee instaan voor de procesbegeleiding. Daarnaast werkt ze graag mee aan cartografisch onderzoek waarbij de rol van tekeningen en kaarten verder gaat dan het representeren van kennis, maar ze ook gebruikt kunnen worden als communicatietool. 

 

In juni 2023 studeerde ze met grootste onderscheiding af als master in de architectuur aan de Universiteit Antwerpen. Binnen haar masterthesis onderzocht ze samen met een medestudent antwoorden op de leegstand in de handelskern van Boom. Aan de hand van een brede analyse trachtte ze de leegstand te begrijpen, waarbij ze vertrok vanuit de specifieke condities van de gemeente. Vervolgens reageerden verschillende acties op deze analyse om een antwoord te bieden op leegstand. Deze acties willen de leegstand vanuit een bottom-up perspectief bekijken, bijvoorbeeld door het verzamelen van de noden van de buurt en het verbeelden van mogelijke invullingen. Vanuit de analyse en acties werden vervolgens strategieën ontworpen voor de gemeente om de leegstand in de handelskern aan te pakken. Uiteindelijk mocht ze hiervoor de prijs ‘Architectuur en omgeving’, uitgereikt door Atelier Stadsbouwmeester Antwerpen, in ontvangst nemen.