About
Medewerker

Louisa Contipelli

Louisa Contipelli (°1998, Jette) heeft een interdisciplinaire academische achtergrond in exacte en sociale wetenschappen. Na haar bachelor in Ingenieurswetenschappen: Architectuur aan Vrije Universiteit Brussel, volgde ze een dubbele masteropleiding in Urban Studies aan VUB en ULB. Tijdens deze master spitste ze zich toe op stedelijke geografie en stedelijk ontwerp, met de ambitie om bij te dragen aan duurzame, leefbare en inclusieve leefomgevingen. De master heeft haar kennis verbreed van het gebouwde tot de verweven, multidimensionale processen en uitdagingen in het gehele stedelijke weefsel. 

Aansluitend op haar voorliefde voor de onderwerpen klimaatverandering en sociale gelijkheid rondde Louisa haar studies af met een thesis over ecologische rechtvaardigheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gerelateerd aan de vergroening van de stad. Ze combineerde daarbij cartografie (GIS) en interviews om de huidige stedelijke groenvoorziening in relatie tot de kwetsbare groepen in kaart te brengen, alsook de perspectieven van lokale belanghebbenden en de sociaalpolitieke context te analyseren voor toekomstige projecten. 

Direct na haar studies vervoegde Louisa het team van Architecture Workroom Brussels als inhoudelijk medewerker in 2022. Ze richt zich vooral op projecten rond open ruimte en water. Binnen het Open Ruimte Platform is ze betrokken bij de procesbegeleiding van de programma’s Water+Land+Schap, Landschapsparken en Proeftuinen Droogte. Ze co-organiseert werksessies en publieke evenementen om kennisuitwisseling en samenwerkingen te bevorderen tussen lokale coalities, experten en overheidsdepartmenten. Louisa is daarnaast deel van het kernteam rond het verkenningstraject Living Lab ‘Productief Waterland’ in de Limburgse Haspengouw, waarin participatie- en onderzoekstrajecten samenkomen. Daarnaast schrijft ze graag voor verschillende AWB-publicaties, zoals het Open Ruimte Boek en het artikel ‘Guardians of Water’ voor A+.