About
Medewerker

Bram Vandemoortel

Sinds 2015 werkt Bram Vandemoortel (°1991, Brugge) bij Architecture Workroom, waar hij projectleider is voor innovatieve trajecten met betrekking tot open ruimte, landschap, landbouw, water en bodem. Zo deed hij cartografisch en ontwerpend onderzoek voor de studie Lage Landen 2020–2100, werkte hij mee aan het manifest van de Pilootprojecten Productief Landschap, is hij projectleider voor het JPI Urban Europe project ‘Urbanising in Place’ (een internationaal actie-onderzoek rond stedelijke agroecologie) en is hij verantwoordelijk voor het investeringsprogramma ‘Voedselland’ binnen De Grote Verbouwing. Bram is van bij aanvang ook een van de drijvende krachten achter het Open Ruimte Platform, in het bijzonder rond de geïntegreerde uitvoeringsprogramma’s Water+Land+Schap en Landschapsparken. Daarnaast is hij ook van bij de start betrokken bij ‘Water as Leverage’ (WaL), een initiatief van de Nederlandse Watergezant om via een co-creatieve design challenge operationele investeringsstrategieën rond water te ontwikkelen. Bram werkte mee aan de opzet van het initiatief, was betrokken bij het ‘Setting the Scene’-document van de eerste WaL Challenge in Azië, schreef me aan een evaluatie met de OESO en RUGroningen, en is momenteel projectleider van vergelijkbare projecten in de Belgische IJzervallei en de Nederlands-Duits-Deense Waddenzee. Tot slot is hij sinds 2021 deeltijds aangesteld als praktijkassistent ‘transtievraagstukken’ binnen de vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent en was hij reeds vaak gastbegeleider en -jurylid aan de K.U.Leuven (Gent-Leuven) en UHasselt. 

 

Publicaties

  • PlanDag-paper ‘Tafels van vermenigvuldiging zorgen voor beweging in de Vlaamse open ruimte’, i.s.m. Griet Celen, Marjolijn Claeys, Joachim Declerck, Hans Leinfelder en Sirka Lüdtke
  • ‘Architecten, ver-bouw het voedsellandschap! Waarom ontwerpers de boer op moeten’, i.s.m. Lene De Vrieze, A+, 2020