Op 12 oktober 2023 ging het werktraject met tien pionierende lokale besturen en hun coalities van start: Mechelen, Turnhout, Mortsel, Gent, Leuven, Brugge, Beringen, Temse en Zoersel. 

Elk van hen werkt binnen een wijkaanpak aan concrete doorbraken en geïntegreerde realisaties op vlak van energiesysteem, woningrenovatie, klimaatadaptatie en/of mobiliteitstransitie. De stapsgewijze uitrol van een warmtenet koppelen aan de heraanleg van een grote stedelijke boulevard, de realisatie van een energiegemeenschap met een naburige school, klimaatadaptieve inrichting van openbare ruimte in combinatie met een renovatietraject in een kwetsbare wijk, de opzet van een publiek-privaat special purpose vehicle (SPV) voor de renovatie en warmtetransitie van een wijk, het activeren van private voortuinen en parkings in een klimaatstrategie voor een wijk.

Het 100 WIJKEN PLATFORM brengt de individuele trajecten en experimenten samen in een leer- en werkomgeving. Door ervaringen uit te wisselen, door collectieve intelligentie te activeren, en door expertise toe te voegen op niveau van procesaanpak en specifieke doorbraken, ondersteunen en versterken we deze pioniersprojecten. Tegelijk trekken we samen met verschillende Vlaamse beleidsdomeinen lessen uit deze geïntegreerde projecten. Wat is de potentie van projecten die vanuit nieuwe samenwerkingen tussen private ondernemers, publieke overheden en civiele maatschappij verschillende beleidsdoelen tegelijk realiseren? Kunnen we kennis, instrumentarium en beleid bundelen, afstemmen en versterken om het groeiend aantal van deze geïntegreerde projecten in de gebouwde omgeving te ondersteunen?

Tijdens de eerste werkdag maakten we kennis met de status, doorbraken en specifieke uitdagingen van elke casus. Daaruit haalden we die vraagstukken waar de meeste projecten op botsen, en waar we de komende maanden op door zullen werken. We gingen tegelijk een eerste keer in de diepte: hoe ontwikkelen we een stappenplan voor dergelijke multi-stakeholder en multi-disciplinaire projecten? Daarvoor gingen we aan de slag met onze PED toolkit. Met de tien lokale coalities daalden we in één van de cases af (de Mechelse Vesten) en schetsten we een mogelijk stappenplan aan de hand van de speelkaarten en het spelbord. Alle gemeenten formuleerden vervolgens wat ze uit deze oefening meenemen naar hun specifieke proces(aanpak). Zo gaan we ook de komende maanden aan de slag: kennisdelen in de breedte, en samen werken in de diepte. De eerste inzichten van dit werk-atelier zullen ook onderdeel zijn van het 100 WIJKEN FORUM dat op 5 februari 2024 doorgaat. Houd deze datum alvast vrij!

 

Het 100 WIJKEN PLATFORM wordt getrokken door Architecture Workroom Brussels in samenwerking met Agentschap Binnenlands Bestuur, brengt expertise samen van 3E, Flux50, The New Drive, Plant en Houtgoed, ODE, VITO, etc., en wordt begeleid vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur (LEKP, Stedenbeleid), Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA), Labo Ruimte en Departement Omgeving.

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more