Intervisiesessie Broedplekken, april 2023

Twaalf Brusselse Broedplekken werken aan verbindingen die verder reiken dan enkel een gedeelde infrastructuur. Tijdens de intervisiesessies in het voorjaar van 2023 leerden de Broedplekken zichzelf en elkaar nog beter kennen.

In augustus 2021 lanceerde de Vlaamse Overheid de projectoproep ‘Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek in Brussel’. Ze wilde Brusselse organisaties elkaar laten vinden, met een focus op interdisciplinariteit. Negentig organisaties toonden hun interesse in het openstellen van hun infrastructuur en het vormgeven van interdisciplinaire samenwerkingen. Na een matchmaking begeleidde Architecture Workroom een dertigtal organisaties richting het indienen van subsidiedossiers. In juli 2022 werden twaalf voorstellen voor Broedplekken goedgekeurd – deze Broedplekken begeleiden we in 2023 om te leren van het traject en van elkaar.

De volgende stap in het begeleidingstraject was een reeks intervisiesessies, die de afgelopen maanden plaatsvonden op de fysieke locatie van vier Broedplekken. Tijdens de intervisies wisselden alle partners binnen elke broedplek uit met elkaar, maar legden we ook linken tussen de verschillende broedplekken.

De sessies zoomden in op een aantal thema’s. Wat is bijvoorbeeld de sociaal-ruimtelijke inbedding van elke broedplek? Zijn ze vooral gericht op interne kruisbestuivingen tussen de organisaties die er gevestigd zijn, op de buurt, of juist op doelgroepen die zich door de hele stad of zelfs daarbuiten verspreiden door gedeelde interesses? Vervolgens brachten we met de broedplekken in kaart welke sociaal-ruimtelijke bouwstenen zorgen voor die inbedding. Zo heeft een buurtgerichte broedplek veel behoefte aan een onthaal waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en heeft een broedplek met een breder bereik nood aan verbinders met een goed netwerk.

Met een rugzak vol inzichten en nog meer mogelijkheden voor de broedplekken werken we nu toe naar een Trefdag in september 2023. Hierin bespreken we inzichten en lessen uit het Broedplekkentraject die voor de huidige Broedplekken, maar ook voor andere gemeenschapsinfrastructuur in Brussel en Vlaanderen een inspiratie kunnen zijn.

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more