‘Iedereen Gidst’ wandeling in Neerpede, 20 april 2023, Bob Van Mol

Tussen drie beken en valleien, tussen weides en beton, tussen tradities en vernieuwing, buiten de ring van Brussel, maar in het Brussels Gewest, nét buiten het Pajottenland – daar bevindt zich Neerpede. Het is een landelijk gebied waar sinds de jaren zeventig wordt gestreden voor de bescherming van haar open ruimte, natuur en landbouw, waar het Land van Neerpede bekend staat als landschap van kouters en beekvalleien, als laatste stukje ruraal Brussel. Samen met Leefmilieu Brussel en RUCOLA vzw verkennen we twee jaar lang hoe we bestaande initiatieven samenbrengen tot een coalitie voor “het Land van Neerpede”.

Waar boeren boeren, schapen grazen, wandelaars flaneren, sportievelingen de benen strekken, mensen wonen en herstellen. Daar is de tijd rijp om het Land van Neerpede en haar waarden niet enkel te vieren, maar ook te versterken.

Het doel van het traject is om een sterke gebiedscoalitie op te zetten die het Land van Neerpede en zijn kwaliteiten vertegenwoordigt, beschermt en verder ontwikkelt. Zo kan het verder uitgroeien tot een voorbeeldstellend gebied op vlak van landschap, agro-ecologie, respectvolle recreatie en geïntegreerd toerisme.

Deze ambitie zal het beste gerealiseerd worden als niet één persoon deze taak opneemt, maar een coalitie van organisaties. We zetten een gebiedscoalitie op die de lokale belanghebbenden kent, ze ondersteunt, verbindt en mobiliseert en het Land van Neerpede vanuit een collectief en gedragen perspectief vertegenwoordigt. Die coalitie kan enkel tot haar recht komen vanuit een samenwerking tussen bestaande actoren in het gebied, vanaf ‘de grond’.

Op 20 en 22 april deden we een eerste verkenning naar de opzet van een coalitie. We hielden twee gegidste wandelingen door Neerpede, waarbij alle deelnemers gids waren, zowel mensen die al jaren in Neerpede zijn gevestigd als nieuwere actoren in het gebied. Bewoners, landbouwers, ondernemers in het gebied, burgerorganisaties, medewerkers van de gemeente, beleidsmakers die werken op water en mensen uit de zorgsector: van gids tot gids werd geluisterd. Uit de wandelingen werden alvast de nood aan verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Neerpede, de samenwerking tussen bestaande actoren en tussen oude en nieuwe bewoners blootgelegd. We spanden de wandelschoenen strak aan en door enkele regendruppels heen proefden we al van een samenwerkend Land van Neerpede, als bindend element, naar een zorgzame toekomst, voor bewoner en bezoeker.

De komende weken blijven we in de onderzoekende fase van het project. We laten we ons inspireren door andere coöperatieve gebiedsallianties in binnen- en buitenland. Hun werking en ervaringen spiegelen we aan de noden en wensen voor het Land van Neerpede.

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more