Startdag Groenblauwe Dooradering, 20 september 2022

Negentien Vlaamse gemeenten zijn op zoek naar concrete handvaten om meer dan 50 projecten met betrekking tot groenblauwe dooradering en klimaatadaptie te realiseren. Ze werken aan het openleggen van verborgen waterlopen, het ontharden van straten en pleinen, en het op sleeptouw trekken van burgers en partners naar een klimaatadaptieve stad of dorp. Voor de Doorbraakateliers in maart wisselden de gemeentes uit over doorbraken om groenblauwe ambities in de praktijk te brengen.

In het realiseren van een leefomgeving met meer plaats voor groen en blauw, komen lokale besturen zeer vaak dezelfde uitdagingen en kansen tegen. Het traject, onder begeleiding van Architecture Workroom en Departement Omgeving, samen met ontwerpbegeleiders en experten, creëert een leeromgeving die de uitwisseling tussen de gemeentes onderling faciliteert. Het heeft als doel de ambities en kwaliteit van de projecten te verhogen en samen met de lokale besturen tot een gedeelde agenda te komen. 

Tijdens de Doorbraakateliers op 2 en 3 maart kwamen de lokale besturen samen rond de thema’s verborgen waterlopen, groen(blauw)e oases, participatie bij straten en pleinen, ambitieus ontwerpen van straten en pleinen, en grondenregie. De concrete groenblauwe projecten, die de komende twee tot vijf jaar gerealiseerd zullen worden, vormden het onderwerp van de gesprekstafel. In de ateliers scherpten de meedenkende gemeenten, aanwezige experten en ontwerpbegeleiding de projecten verder aan. De gemeentes werken zo toe naar meer kwalitatieve projecten, waarin het systemisch denken over groenblauwe dooradering tot bloei kan komen. 

Tijdens het slotmoment op vrijdag 17 maart deelde de volledige groep de verzamelde inzichten en kennis met elkaar. Er werd toegewerkt naar Doorbraakvragen voor het vervolgtraject zoals: Hoe kunnen we de aandacht voor bodem(kwaliteit) meer inbouwen in het proces? Hoe kunnen we het ontwerp en de aanpak van één straat of plein, opschalen naar honderd straten en pleinen? Op welke manier bewaken we het ambitieniveau doorheen het hele proces, van visie, participatie tot en met uitvoering? Welke regierol kan je als lokaal bestuur nemen om burgers en partners voldoende mee te laten investeren in een groenblauw systeem?

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more